Notat

Fransk forsvar får mere magt i EU og NATO efter Brexit

Fransk aircraft carrier Charles De Gaulle

Resume Brexit kan blive en gamechanger for forsvarssamarbejdet i EU. Briterne har tidligere blokeret for øget integration i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik af frygt for, at man kopierer NATO. Men uden truslen om et britisk veto kan EU-landene nu rykke tættere sammen. Frankrig og Tyskland erklærede umiddelbart efter Brexit-afstemningen, at man nu skulle styrke EU’s forsvarssamarbejde. Og EU har efterfølgende fremlagt planer om bl.a. at lancere en forsvarsfond, et permanent struktureret samarbejde og koordinerede investeringsplaner.

Brexit er en stor mulighed for Frankrig for at få øget indflydelse på EU’s forsvarssamarbejde, men også på NATO. Flere NATO-lande har ytret ønske om at fjerne briterne fra positionen som Deputy Supreme Allied Commander i NATO til fordel for et EU-medlem. Frankrig er en oplagt kandidat. Også Tyskland kan se sin indflydelse på forsvarssamarbejdet i EU øget efter Brexit.

Et britisk exit fra EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik vil altså have negative konsekvenser for briterne. De risikerer at blive afskåret fra indflydelse på et tidspunkt, hvor EU’s forsvarssamarbejde er i udvikling, og hvor EU har planer om at støtte de nationale forsvar økonomisk. Den britiske forsvarsindustri står derfor også til at gå glip at store beløbssummer til bl.a. forskning i militær teknologi.

EU-landene er dog ikke interesseret i et hårdt Brexit fra forsvarssamarbejdet. Uden briterne mister EU 25 pct. af Europas mest avancerede militære aktiver, og vil blive særdeles svækket ift. at agere militært. Hvordan Storbritanniens forhold til EU bliver på forsvarsområdet er dog et åbent spørgsmål. Dette notat tegner tre scenarier.

Hovedkonklusioner
  • Et britisk exit kan ende med at blive en gamechanger for EU’s forsvarssamarbejde. Brexit rykker nemlig ved den interne magtbalance i europæisk forsvar, hvor både Frankrig og Tyskland står til at få øget indflydelse. Med nyt lederskab og uden truslen om et britisk veto kan forsvarssamarbejdet gå i en ny retning og fokusere mere på ”hard defence”.
  • Brexit er en mulighed for EU for at øge integrationen på forsvarsområdet. Både Tyskland og Frankrig har efter Brexit-afstemningen taget initiativ til at EU skal gøre mere på forsvar, og at EU-landene skal gå tættere sammen om bl.a. militærinvesteringer, forskning og ”hard defence”.
  • Briternes exit fra EU’s forsvarssamarbejde vil også være en ny mulighed for Frankrig, som kan få en større rolle som katalysator for integrationen i EU’s forsvarssamarbejde. Også fransk indflydelse i NATO kan blive øget, hvis en franskmand erstatter briterne som NATO’s Deputy Supreme Allied Commander.
  • Også tyskerne kan få større indflydelse på forsvarssamarbejdet efter Brexit. Selvom briterne og tyskerne har aftalt at øge det bilaterale samarbejde mellem de to lande, kan et Brexit meget vel betyde, at Tyskland, bliver den nye parløber med Frankrig på forsvar i EU.
  • Briterne har dog en interesse i at fortsætte sin relation til EU’s forsvarssamarbejde. Ud over tabet af indflydelse kan Brexit også få økonomiske konsekvenser for den britiske forsvarsindustri, som risikerer at gå glip af nye EU fondsmidler, højtuddannet arbejdskraft og eksportmuligheder.
  • Fra EU’s side er der samtidig en interesse for at sørge for, at briterne fortsat kan deltage i EU’s operationer rundt om i verden. Briterne har det største militærbudget af EU-landene, og har 25 pct. af EU’s avancerede militære aktiver. Et hårdt Brexit kan derfor svække EU’s evne til at agere militært rundt om i verden.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.