Notat

Fra panda til pandemi: Tid til en realpolitisk tilgang til Kina?

Resume Den europæiske politiske skepsis mod Kina er tiltaget betydeligt over de seneste år, og coronakrisen har været med til at forstærke denne tendens yderligere. Der er en udpræget bekymring for Kinas voksende magt, ikke mindst økonomisk og teknologisk, hvor kineserne er godt på vej til at overhale EU. En måling foretaget af Tænketanken EUROPA viser, at 62 pct. af danskerne er blevet mere skeptiske over for Kina under coronakrisen.

Selv om denne bekymring i høj grad også gør sig gældende på den anden side af Atlanten, har det ikke været muligt for EU og USA at finde fælles fodfæste over for Kina under præsident Donald Trump. Vælger amerikanerne den demokratiske kandidat Joe Biden d. 4. november i år, kan det skabe grundlæg for et tættere amerikansk-europæisk samarbejde om Kina. Det vil øge chancerne for kinesiske indrømmelser markant, hvis Vesten – anført af EU og USA – formår at stå sammen.

Indrømmelserne kan dog næppe i første omgang forventes at komme på det værdimæssige område, hvor EU traditionelt har stået hårdt fast på forhold som demokrati og menneskerettigheder. Til gengæld kan en realpolitisk tilnærmelse til Kina, f.eks. gennem en form for frihandelsaftale, være med til at presse kineserne til at accepterer regler for global handel og konkurrence og måske på sigt bane vejen for mere fundamentale forandringer i Kina. Det synes i hvert fald klart, at det ikke er i EU’s interesse at vende Kina ryggen.

Hovedkonklusioner
  • Kina vil over de kommende årtier øge sin førerposition som verdens største økonomi. Det udfordrer både EU og USA, der mere og mere vil miste økonomisk styrke og global indflydelse.
  • Et præsidentskifte i USA kan give mulighed for, at de vestligt orienterede lande med EU og USA i en styrket transatlantisk alliance kan samarbejde om en politik, som sikrer et mere lige og reguleret økonomisk og handelsmæssigt forhold til Kina, og at europæiske/vestlige spilleregler og værdier får størst mulig vægt i den geopolitiske kamp mod Kina.
  • Der er inden for de seneste år kommet en markant mere Kina-kritisk holdning, ikke kun i USA, men også ifølge nye undersøgelser i EU samt hos en række asiatiske lande. F.eks. viser en undersøgelse, som Tænketanken EUROPA har været med til at gennemføre, at 62 pct. af danskerne er blevet mere skeptiske over for Kina under coronakrisen.
  • Den større skepsis er begrundet i Kinas økonomiske og teknologiske vækst og styrke samt den mere magtfulde udenrigspolitiske adfærd kombineret med manglende overholdelse af internationale spilleregler inden for handel, forskning og mht. demokrati og menneskerettigheder. Kinas adfærd under Coronakrisen og indgrebene over for Hong Kong har forstærket de negative holdninger.
  • Trods den mere kritiske EU-holdning er det ikke i EU's interesse at vende ryggen til Kina. I stedet må EU arbejde for aftaler, som sikrer bedre vilkår for europæiske virksomheder i Kina og begrænser Kinas økonomiske dominans på strategisk vigtige samfundsområder i EU's medlemslande.
  • Realpolitisk befinder EU sig i et dilemma, hvor der skal findes en balance mellem handelspolitiske og værdipolitiske interesser. I lyset af Kinas økonomiske størrelse og magtposition vil kontante krav i handelsaftaler om demokrati, menneskerettigheder og sociale- samt arbejdstagerrettigheder næppe blive imødekommet.
  • Konkret må EU arbejde for at binde Kina ind i et forpligtende net af handelsaftaler. Det kræver en indsats multilateralt, hvor WTO må refor-meres og effektiviseres, og plurilateralt, hvor der må etableres alliancer med ligesindede lande, samt bilateralt med mere effektiv beskyttelse af EU-markedet over for ulig konkurrence kombineret med en offensiv industri og forskningspolitik samt en frihandelspolitik, der kan sikre bedre adgang til det kinesiske marked for EU’s virksomheder.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.