Notat

Forsvarsforbehold aktivt 141 gange siden 1993

Claus Hjort Frederiksen og Frederica Mogherini

Resume I 25 år har Danmark været afskåret fra at deltage i EU’s forsvarssamarbejde på grund af forbeholdet. En ny optælling, som Tænketanken EUROPA har gennemført af alle retsakter på EU’s forsvarsområde, viser, at forbeholdet i alt har været aktiveret, dvs. blokeret dansk deltagelse, 141 gange siden 1993, hvor det blev indført. Optællingen viser også, at der forbeholdet i stigende grad er blevet aktiveret de seneste år.
 
En række forhold peger på, at denne udvikling vil fortsætte. Forsvarspolitikken er øverst på EU’s dagsorden, og lande som Frankrig og Tyskland har udtrykt ønske om at styrke det fælles forsvarssamarbejde, så EU bliver bedre rustet til at håndtere opgaver, der foruden en civil indsats også kræver militær kapacitet. I takt med at EU styrker samarbejdet, vil Danmark med forbeholdet stå stadig mere alene og isoleret, og forbeholdet vil afskære Danmark fra både indflydelse og mulighed for at engagere sig i operationer, som er i klar dansk interesse.
 
Forbeholdet stiller Danmark i en paradoksal situation, hvor vi er deltager militært i missioner under NATO og under EU’s samarbejde om ydre grænser, FRONTEX, men hvor vi som det eneste land – ikke bare i EU, men i hele verden – er afskåret fra at deltage i militære missioner under EU’s forsvarspolitik. Dette notat viser desuden, at de 25 år gamle bekymringer ift. EU’s forsvarssamarbejde, som stadigvæk luftes i den danske debat, er blevet gjort til skamme. EU er ikke på vej til at etablere en hær, der skal erstatte de nationale forsvar, forsvarssamarbejdet har ikke overflødiggjort NATO, og dansk suverænitet over det nationale forsvar vil ikke blive undermineret, da forsvarssamarbejdet kræver enstemmighed.

Hovedkonklusioner
  • Danmarks forsvarsforbehold har været aktiveret i alt 141 gange, siden det blev indført i 1993. Det viser en optælling af alle retsakter på området foretaget af Tænketanken EUROPA.
  • Optællingen viser også en udvikling, hvor forsvarsforbeholdet er blevet aktiveret i stigende grad de senere år.
  • Denne udvikling forventes at fortsætte i takt med, at EU styrker forsvarssamarbejdet. Det vil isolere Danmark yderligere.
  • Danmark er som følge forbeholdet afskåret fra indflydelse og fra at deltage i operationer, som er i klar dansk interesse. F.eks. har Danmark ikke kunnet deltage i EU’s militæroperation mod menneskesmuglere, selv om det fra dansk side anses som vigtigt at komme den kriminalitet til livs, bl.a. på grund af de væsentlige danske interesser inden for søfart.
  • Danmark har mulighed for at deltage i alle EU’s civile missioner, så længe de ikke har militære aspekter. EU har i alt kørt 34 operationer rundt om i verden, hvoraf 15 stadig er i gang. Ud af de 34 operationer er 12 militæroperationer, mens de resterende 22 er civile missioner, som f.eks. varetager politiopgaver, grænsebevogtning og overvågning.
  • Det kan dog blive vanskeligt for Danmark at fortsætte med at bidrage til de civile operationer, da EU har planer om i højere grad at kombinere den civile indsats med en militær dimension. Det vil aktivere det danske forbehold og afskære Danmark fra at bidrage.
  • Da Danmark kun er medlem af NATO, og ikke deltager i EU’s forsvarssamarbejde, er Danmark afhængig af, at NATO opretter operationer steder, hvor danske interesser er på spil.

En version af dette notat er tidligere udgivet som et kapitel i Tænketanken EUROPAs rapport Forbeholdslandet Danmark i anledning af 25-året for de danske forbehold.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.