Debat

Forsvars-forbeholdet er ikke til gavn for Danmark

Resume Danmark kan som det eneste land i verden ikke agere militært med sine EU-partnere rundt om i verden. Konsekvenserne af forbeholdet vil stige i omfang, jo mere forsvarssamarbejdet mellem EU-landene udvikles.

Dette indlæg blev bragt i Jyllands-Posten 14. juni 2017.

Den 2. juni var det 25 år siden, at danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten og fik fire forbehold over for EU-samarbejdet. Et af dem var et forbehold over for EU’s forsvarssamarbejde, som man frygtede ville medføre et fælles europæisk militær og oprettelsen af en EU-hær.

25 år efter har EU’s forsvarssamarbejde taget en anden retning og er nu i rivende udvikling. At Danmark fortsat står udenfor, kan få store konsekvenser.

En ny optælling foretaget af Tænketanken Europa af alle retsakter inden for EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik viser, at Danmark pga. af forsvarsforbeholdet ikke deltager i gennemførelsen af 141 retsakter.

Hvad betyder det i praksis? Det betyder, at Danmark som det eneste land i verden ikke kan agere militært med sine EU-partnere rundtom i verden. Og det betyder, at Danmark ikke har forsvarspolitisk indflydelse i EU og ikke kan være med til at forme forsvarssamarbejdet. Og at Danmark går glip af økonomisk støtte til forskningsprojekter i militær teknologi og fælles indkøb. Som forsvarsministeren selv har understreget tidligere på året, betyder forbeholdet ultimativt, at Danmark ikke kan deltage i EU-regi på områder, som er i dansk interesse.

Men konsekvenserne af forbeholdet vil stige i omfang, jo mere forsvarssamarbejdet mellem EU-landene udvikles.

Den 7. juni præsenterede kommissionen et hvidpapir om fremtiden for EU’s forsvarssamarbejde. Den forestiller sig tre scenarier. Det interessante er, at alle tre scenarier spår om en udvikling af samarbejdet, hvor øget integration er nøgleordet.

Men øget integration på forsvarsområdet er faktisk realistisk. Med briternes udtræden af EU er den normale bremse for integrationen på forsvarsområdet fjernet. Men også valget af Donald Trump som USA’s præsident og hans tilbageholdenhed over for Nato koblet med truslen fra Rusland har reaktualiseret EU’s forsvarssamarbejde.

Som Angela Merkel sagde i et øltelt i München: "Vi europæere skal tage vores skæbne i egen hånd. (…) vi må vide, at vi selv må kæmpe for vores fremtid."

Men det stiller Danmark i en udsat position. Jo tættere de andre EU-lande rykker sammen, desto mere alene vil Danmark stå.

Traditionelt har Danmark gjort stor brug af Nato-samarbejdet og har kunnet gøre sin indflydelse gældende der. Dog kan vi risikere, at den øgede integration i EU vil styrke den europæiske søjle i Nato uden om Danmark. Det står dog samtidig klart, at EU’s forsvarssamarbejde ikke kommer til at erstatte Nato. Men det kan blive et meget vigtigt supplement, der vil øge vores sikkerhed.

Danmark bør kunne gøre sine forsvarspolitiske interesser gældende både i Nato og i EU. Deltagelse i begge er muligt – hvilket 21 EU-lande, som også er medlemmer af Nato, allerede har vist.

Mere samarbejde om forsvar i EU giver god mening. For det første kan EU spille på nogle andre tangenter end Nato. Hvor Nato traditionelt bruger hårde militære midler, kan EU rundtom i verden gøre brug af både hårde (militære) og bløde (civile) midler for at skabe sikkerhed, fred og udvikling.

For det andet er det mere omkostningseffektivt at samarbejde om forsvar. Over 80 pct. af alle indkøb af militært udstyr i Europa sker isoleret i medlemslandene. Men det er dyrt for hvert enkelt land at udruste sit militær. Hvis EU-landene i stedet samarbejder om forskning og indkøb, kan de tjene op til 26 mia. euro om året i effektivitetsfortjeneste.

Vil vi varetage Danmarks forsvarspolitiske interesser fremover, bør vi være med i EU’s forsvarssamarbejde. At stå udenfor pga. et forældet forsvarsforbehold er ikke til gavn for Danmark. Et solidt flertal af danskerne er for at afskaffe forbeholdet, viser meningsmålinger. Men hvornår viser politikerne lederskab og gør det, der i denne sag er i dansk interesse: at deltage aktivt i EU’s forsvarssamarbejde.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.