Notat

Forhandlinger om udstationering går i dansk retning

Udstationering arbejdstagere fri bevægelighed

Resume Flere og flere arbejdstagere i EU udstationeres i andre EU-lande for at udføre opgaver og tjenesteydelser på tværs af grænser. Fra 2010 til 2015 steg det samlede antal af udstationerede mere end 50 pct. til omkring 2 millioner personer. Udviklingen gør sig også gældende i Danmark, hvor udstationerede i 2016 tegnede sig for 5.460 fuldtidsstillinger – en stigning på knap 50 pct. ift. 2011.

Udstationeringerne har pådraget sig stor politisk opmærksomhed bl.a. i Danmark, fordi de undertiden kædes sammen med social- og løndumping, hvis udenlandske virksomheder får mulighed for at ansætte medarbejdere på vilkår, der ligger under det pågældende lands niveau. For at imødekomme bekymringen for dumping er EU-institutionerne i gang med at revidere det 20 år gamle udstationeringsdirektiv.
 
Et flertal i Folketinget uden om regeringen valgte i 2016 at give Kommissionen et såkaldt ”gult kort” for sine planer for revisionen. Men det ser nu til, at forslaget på flere områder kommer til at flugte med de danske ønsker. Arbejdsmarkedets parter har især været bekymrede for, om de nye regler kunne udfordre den danske model, hvor løndannelsen sker via kollektive aftaler og mindsteløn ikke er fastsat ved lov. Revisionen ser dog ud til at tage højde for forskellene på de enkelte landes arbejdsmarkeder.
 
Målet var, at både Rådet og Europa-Parlamentet skulle nå frem til en kompromistekst inden sommerferien. Der er dog stadig en række knaster, hvilket har ført til en udskydelse af den endelige stillingtagen til oktober.

Hovedkonklusioner
  • I marts 2016 fremlagde Kommissionen et revisionsforslag til det 20 år gamle udstationeringsdirektiv, der regulerer forholdende for medarbejdere, der sendes til andre lande for at udføre tjenesteydelser som f.eks. byggeri og konsulentbistand.
  • Forslagets formål er at sikre, at alle får samme løn for samme arbejde på samme sted.
  • Det var forhåbningen at medlemslandene i Rådet skulle lande et kompromis om Kommissionens revisionsforslag til udstationeringsreglerne den 15-16. juni 2017, men efter intense forhandlinger, er det nu udskudt til oktober.
  • Knasterne angår dog ikke de ønsker, som man har haft til udformningen fra dansk side, hvor der ser ud til at være opnået enighed – både i Rådet og i Europa-Parlamentet.
  • I Folketinget og hos arbejdsmarkedets parter har der været udtrykt bekymring for, om de nye regler vil være forenelige med den danske model. Det ser dog ud til, at forslaget vil tage højde for de nationale forskelle og tilfredsstille såvel et flertal i Folketinget som danske lønmodtagere og arbejdsgivere.
  • Det betyder, at danske fagforeninger kan forhandle sig frem til, at udstationerede medarbejdere skal betales svarende til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde. Og at der kan iværksættes konflikt, hvis ikke en udenlandsk virksomhed er villig til at acceptere dette.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.