Notat

Folkevalgte kan påvirke EU-Domstolen – hvis de kan blive enige

Vassilios Skouris er præsident for EU-Domstolen

Resume EU’s integration bliver ofte beskrevet som en ensporet motorvej med EU-Domstolen ved rattet og politikerne på bagsædet. Det sker ikke sjældent, at EU-Domstolen afsiger domme, der går stik imod medlemslandenes regeringer. Det skete bl.a. i den såkaldte Metock-dom fra 2008, der førte til, at 11 EU-medlemslande inkl. Danmark måtte ændre politik på familiesammenføringsområdet for at leve op til EU-Domstolens fortolkning af EU’s opholdsdirektiv.

EU-Domstolens fortolkninger viser autoritativt, hvordan EU-retten skal forstås. Men EU-retten er ikke statisk. Forhandlingerne om en ny aftale med EU og Storbritannien er det seneste eksempel på, at det er muligt at rulle EU-lovgivning tilbage. Det gælder ikke mindst i forhold til Metock-dommen, som den danske regering har arbejdet for at begrænse virkningen af for at beskytte de stramme danske familiesammenføringsregler. Det sker, selv om nye tal dokumenterer, at dommen i praksis kun har haft en meget begrænset betydning for antallet af familiesammenføringer efter EU-reglerne.

Dette notat viser, at EU-retten kan ændres, hvis der er vilje til dette blandt EU-politikerne. Det sker således ikke sjældent, at politikere begrænser virkningen af EU-Domstolen fortolkninger via ny lovgivning, hvilket ny forskning af professor Dorte Sindbjerg Martinsen underbygger. EU’s integrationen er altså ikke en ensporet motorvej, men et politisk felt, hvor politikerne kan gøre en stor forskel.

Hovedkonklusioner
  • Forslaget til en ny aftale mellem EU og Storbritannien lægger op til at tilbagerulle Metock-dommen, der i 2008 udfordrede de stramme danske familiesammenføringsregler.
  • Forslaget er et eksempel på en tendens, hvor EU lægger større vægt på at være lydhør over for medlemslandenes bekymringer.
  • Gennem tiden er EU-Domstolen ofte blevet kritiseret for afgørelser, der er gået imod medlemslandenes ønsker, men ny forskning dokumenterer, at EU-domstolen ikke er så almægtig, som det påstås.
  • Det er ikke første gang EU-politikerne påvirker EU-Domstolens tolkninger. Det er bl.a. sket tidligere med forordning om koordinering af sociale sikringsordninger (883/04), mens det til gengæld ikke var muligt for politikerne at nå til enighed om at ændre det omstridte arbejdstidsdirektiv (2003/88)
  • Når EU-Domstolens kendelser vedrører fortolkning af traktatbestemmelser, er de autoritative, og det vil kræve traktatændringer at lægge en ny linje. Men når Domstolens kendelser omhandler den almindelige lovgivning (direktiver og forordninger), kan disse regler ændres via den almindelige lovgivningsprocedure i EU. Det gælder bl.a. Metock-dommen.
  • Danske politikere har hilst en tilbagerulning af Metock-dommen velkommen. Nye tal dokumenterer dog, at dommen kun i meget begrænset omfang har haft betydning for antallet af familiesammenføringer til Danmark.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.