Analyse

Folkeafstemningens to sprog

Debatten forud for folkeafstemningen har været præget af to forskellige "sporg".

Resume Debatten forud for folkeafstemningen d. 3. december var præget af to forskellige "sprog": en følelsesmæssig diskussion om suverænitet og en mere teknisk argumentation om, hvordan det europæiske samarbejde fra Danmarks side bedst gribes an. Disse forskellige argumentationsformer gjorde, at ja- og nej-sigere talte forbi hinanden, hvilket var medvirkende til at splitte den danske befolkning i to grupper, der langt hen ad vejen ikke er i stand til at forstå hinanden.

Denne analyse er skrevet af Tænketanken EUROPAs forksningschef Catharina Sørensen for den Bruxelles-baserede tænketank Centre for European Policy Studies. Analysen er tilgængelig på engelsk via CEPS' hjemmeside.

Download analysen To be in, or to be out: Reflections on the Danish referendum.

Læs mere om folkeafstemningen og retsforbeholdet her.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.