Notat

Europol styrker kamp mod menneskesmuglere

Europol intensiverer jagten på menneskesmuglere

Resume I takt med at antallet af flygtninge og migranter, der søger mod Europa, er vokset markant, har Europol fået en stadigt større rolle i forhold til at håndtere denne udfordring. Det er en hidtil overset dimension af det europæiske politisamarbejde. Europol har nemlig styrket indsatsen mod organiserede menneskesmuglere og holder desuden et vågent øje med, om personer forsøger at snige sig ind i Europa med henblik på at lave terroraktioner.
 
Spørgsmålet om fortsat dansk medlemskab af Europol er derfor mere aktuelt end nogensinde. Dansk politi vil sandsynligvis ikke kunne få den samme adgang til fælleseuropæiske efterforskningsværktøjer, hvis danskerne siger nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Heller ikke selv om Danmark efterfølgende skulle få en parallelaftale om Europol efter inspiration fra den associeringsaftale, som Norge har med Europol. Med en sådan aftale risikerer Danmark f.eks., lige som Norge, at være uden direkte adgang til Europols informationssystem, EIS. Det vil betyde, at dansk politi kan blive nødt til at lade tilbageholdte personer gå, inden de har fået informationer om deres profil via den fælles europæiske database.

Hovedkonklusioner
  • Europol spiller en væsentlig og stadigt større rolle i forhold til at håndtere flygtninge og migranter, der søger til Europa.
  • Den aktuelle flygtninge- og migrantudfordring understreger derfor, at spørgsmålet om fuldgyldigt medlemskab af Europol – som er en del af baggrunden for folkeafstemningen den 3. december om at erstatte det danske retsforbehold med en tilvalgsordning – er mere relevant end nogensinde før.
  • Europols indsats i forhold til flygtninge og migranter koncentrerer sig især om bekæmpelse af bagmænd og forebyggelse af terror.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.