Retsforbeholdet

Europol

Europol er vigtigt for dansk politi

Resume Danmark står til at ryge ud af det vigtige europæiske politisamarbejde i Europol. Derfor er der udskrevet folkeafstemning d. 3. december om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Uden Europol vil dansk politi få sværere ved at opklare grænseoverskridende kriminiatlitet og terror.

(Vi har samlet alle vores notater og analyser om EU's politsamarbejde i temaet om Danmark i Europol)

Europol er den primære årsag til, at et flertal i Folketinget har besluttet at udskrive folkeafstemning om at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Retsforbehold tvinger nemlig Danmark til at forlade Europol, når samarbejdet i løbet af 2016 overgår fra et mellemstatsligt til et overstatsligt niveau, og der er bred enighed både hos politikere og i befolkningen om, at Danmark fortsat bør deltage i det europæiske politisamarbejde.

Modstandere af tilvalgsordningen har flere gange fremført, at Danmark kan beholde retsforbeholdet og blot få en parallelaftale om Europol. Tænketanken EUROPAs analyser viser imidlertid, at dansk politi vil få en anden status i samarbejdet med en parallelaftale, hvilket vil afskære politiet fra konkrete værktøjer i kriminalitetsbekæmpelsen.

Notater og analyser om Europol:

Europol er afgørende i kampen mod børneporno – Flere medier har bragt en historie om, at Europol ikke opklarer sager om børneporno. Men Europol faktisk til opklaringen af pædofilisager og til Danmarks arbejde mod børneporno. (1.12.2015)

Danmark i Europol – men hvordan? – Vi undersøger, hvordan hhv. fuldt medlemskab, samarbejdsaftale eller en position helt uden for Europol vil stille Danmark i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. (26.11.2015)

Klar anbefaling fra organisationerne: Ja tak til tilvalgsordningen Mens 23 organisationer forholder sig positivt til tilvalgsordningen, herunder Europol, er der ikke en eneste organisation, der anbefaler et nej. Det viser en analyse af samtlige høringssvar, som Tænketanken EUROPA har foretaget. (26.10.2015)

Europols register om terror tredoblet i år – I kølvandet på terrorangrebene i Paris og København i 2015 har Europol styrket den terrorrelaterede udveksling af data mellem medlemslandene. (23.10.2015)

Europol styrker kamp mod menneskesmuglere – I takt med at antallet af flygtninge og migranter, der søger mod Europa, er vokset markant, har Europol fået en stadigt større rolle i forhold til at håndtere denne udfordring. (8.10.2015)

Parallelaftale er en dårlig løsning for Danmark – Danmark kan beholde retsforbeholdet og få en parallelaftale – sådan har argumentet lydt fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Men selv hvis Danmark skulle få en parallelaftale, vil det tage mindst 5-6 år at forhandle på plads og kræve store politiske omkostninger. (12.3.2015)

Europol kan ikke stå alene – Danmark går glip af meget mere end Europol-samarbejdet, hvis vi stemmer ”nej” 3. december. (Indlæg på Altinget 4.11.2015)

Norsk model vil være en hæmsko for dansk politi – Euroskeptiske politikere fremhæver ofte Norge som et forbillede for Danmark. Men får Danmark en aftale som Norge, vil det bl.a. gå ud over politiets muligheder for at efterforske organiseret kriminalitet. (27.8.2015)

Briterne har erkendt at Europol ikke er nok – Storbritannien og Irland har brugt tilvalgsordningen til at komme ind i kernen af EU's politisamarbejde. De sidste fem år er Storbritannien gået med i 76 EU-retsakter og initiativer inden for EU´s retlige og indre anliggender. (5.3.2015)

Stort flertal ønsker dansk deltagelse i EU’s politisamarbejde – Mere end fire ud af fem danskere ønsker, at Danmark fortsat skal være en del af det europæiske samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. (11.8.2014)

EU gør det nemmere at efterforske på tværs af grænser – Med den europæiske efterforskningskendelse sætter EU ind over for alvorlige forbrydelser som narkohandel, menneskehandel og andre former for organiseret kriminalitet. (13.3.2015)

Europæisk arrestordre er afgørende i kampen mod terror – Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, som Danmark har til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. (11.3.2015)

Europol-exit skader kamp mod organiseret kriminalitet – Der er risiko for, at Danmark på grund af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol. Det er ikke i dansk interesse. (27.6.2014)

Anden anbefalet læsning om Europol:

Ja-partiernes "Aftale om Danmark i Europol" (Statsministeriet)
Politiet: Store konsekvenser ved farvel til Europol (DR)
Europols hjemmeside

Læs om de enkelte områder i afstemningen her:

Retsforbeholdet – hovedside | Det skal vi stemme om | Strafferet | Virksomheder, forbrugere og familier | Spørgsmålet om suverænitet | Schengen | Asyl- og indvandring | Tænketanken EUROPAs arrangementer om afstemningen

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.