Notat

Europæisk arrestordre er afgørende i kampen mod terror

Den europæiske arrestordre er et af politiets vigtige værktøjer

Resume Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, som Danmark har til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. Reglerne for den europæiske arrestordre betyder, at Danmark kan kræve, at f.eks. mistænkte terrorister, mordere eller narkohandlere udleveres til dansk politi.

Senest er den europæiske arrestordre blevet brugt af Frankrig til at få Fritz-Joly Joachin, der er mistænkt for sammensværgelse til terrorhandlingerne mod Charlie Hebdo, udleveret.

Selv om europæerne har ret til at rejse frit inden for EU, betyder de åbne grænser ikke, at kriminelle skal kunne flygte fra forbrydelser, de har begået i et land blot ved at krydse grænsen til et andet land. Derfor er det vigtigt, at Danmark deltager i samarbejdet om den europæiske arrestordre. Lars Hedegaard-sagen viser, hvad der sker, når en mistænkt terrorist kan slippe fri ved at flygte til et land – Tyrkiet – der ikke er med i den europæiske arrestordre.

Desværre bringer retsforbeholdet Danmark på usikker grund. Når reglerne om den europæiske arrestordre bliver revideret, står Danmark nemlig uden for området pga. retsforbeholdet. Derfor bør Danmark fjerne retsforbeholdet eller omlægge det til en tilvalgsordning, som også gør det muligt at tilvælge den europæiske arrestordre.

Hovedkonklusioner
  • Sammen med Europol er den europæiske arrestordre et af de vigtigste værktøjer, Danmark har til bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og terror.
  • Når den europæiske arrestordre som følge af Lissabon-traktaten flyttes op i det overnationale EU-samarbejde, kan Danmark ikke længere være med i den europæiske arrestordre.
  • Både Kommissionen, Europa-Parlamentet og flere medlemslande indrømmer, at de nuværende regler har en række mangler. Nye direktiver vil forbedre de mistænktes retssikkerhed. Danmark står her både uden for forhandlingerne og de endelige regler. Det har ført til, at Danmark nu halter efter de andre europæiske lande på retssikkerhed.
  • Den eneste måde, Danmark kan undgå at stå uden for forhandlingerne inden for retsområdet, er ved at fjerne retsforbeholdet eller omlægge det til en tilvalgsordning.
  • Ved at omlægge retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil Folketinget kunne tilvælge de dele af EU’s lovgivning på retsområdet, der er fordelagtige for Danmark. Samtidig vil Danmark få medindflydelse i forhandlingerne om nye regler.

Download hele notatet om den europæiske arrestordre

Tænketanken EUROPA har udarbejdet en omfattende række af notater og analyser om det danske retsforbehold. Læs mere om retsforbeholdet

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.