Notat

EU strammer kontrollen med de ydre grænser – igen

ETIAS vil styrke EU's ydre grænser

Resume EU lancerer nu et tiltag, der skal sikre, at der kommer bedre styr på, hvem der kommer til Europa. Kommissionens nye forslag til det såkaldte ETIAS-system til forhåndsautorisation af personer, der har visumfri adgang til Schengen, er et vigtigt bidrag til at styrke kontrollen med EU’s ydre grænser. Fremover vil op imod 30 millioner personer, der rejser til Europa fra tredjelande, blive registreret i systemet, der således vil være langt større end selv det amerikanske ESTA-system.

Kommissions forslag kommer samtidig med, at EU lægger sidste hånd på et Entry-Exit-System, der skal erstatte den manuelle stempling af pas med et automatiseret system, der registrerer ind- og udrejse af Schengen og krydstjekker med EU’s databaser for kriminalitetsbekæmpelse.

Disse to tiltag kommer i forlængelse af, at EU’s grænseagentur Frontex har fået tilført ekstra muskler og fået et korps af grænse- og kystvagter fra medlemslandene, der kan sendes til Schengens ydre grænser, hvis der opstår pres.

Samlet set er der tale om en stor opgradering af grænserne, men det står ikke alene. EU’s aftale med Tyrkiet og lukningen af den såkaldte Vestbalkan-rute har allerede medført drastiske fald i antallet af personer, der krydser grænserne ulovligt. Alene i fjerde kvartal af 2015 kom knap én million flygtninge og migranter over den østlige middelhavsrute og Vestbalkan-ruten. Antallet er i andet kvartal af 2016 helt nede på under 20.000 personer.

Hovedkonklusioner
  • Kommissionens nye forslag til et europæisk system for forhåndsregistrering af tilrejsende fra lande, der er visumfritaget – det såkaldte ETIAS– er det seneste i rækken af nye initiativer, der skal sikre EU’s ydre grænser.
  • Det nye system vil ligne det, der kendes fra USA (ESTA) samt Canada og Australien (ETA). Kommissionen forventer, at ETIAS-forslaget kan vedtages i 2017, og at det nye system bliver operationelt fra 2020.
  • Kort sagt skal tilrejsende uden for EU registreres i ETIAS forud for afrejse, og den tilrejsende får herefter autorisation. Tilrejsende vil dog stadig være genstand for almindelige tjek for grænsen. Personer, der er omfattet af visumkrav, registreres allerede i EU-databasen VIS.
  • ETIAS krydstjekker de indtastede oplysninger med EU’s databaser til kriminalitetsbekæmpelse (Schengens Informationssystem, SIS II, og Europols Informationssystem, EIS) og databaser over stjålne rejsedokumenter og visumdatabasen VIS. Det er uvist, hvordan sammenhængen til passageroplysningsregisteret bliver.
  • Det forventes, at ETIAS-systemet kommer til at koste omkring 212 millioner euro at etablere, og at de årlige udgifter vil ligge på omkring 85 millioner euro. Men ETIAS vil være selvfinansieret i kraft af et gebyr på 5 euro for at få behandlet en ansøgning.
  • Tidligere på året foreslog Kommissionen også et nyt Entry-Exit-System-system til kontrol ved ind- og udrejse i Schengen-området. Systemet skal erstatte det nuværende system med stempling af pas, således at registrering sker på en automatiseret måde og oplysningerne krydstjekkes med andre systemer. 
  • EU’s grænseagentur Frontex har for nyligt fået tilført ekstra ressourcer for at øge sikkerheden og kontrollen ved de ydre grænser. De nye regler fastlægger bl.a. et fælles grænsevagtskorps på 1.500 personer, der kan hjælpe med grænsebevogtningen ved de ydre grænser.
  • De nye regler står dog ikke alene. EU’s aftale med Tyrkiet og lukningen af Vestbalkan-ruten har medført, at der er kommet markant færre flygtninge og migranter til Europa. Mens der i fjerde kvartal 2015 kom knap én million personer til Europa over Vestbalkan-ruten og den østlige middelhavsrute, viser de nyeste tal fra andet kvartal i år, at antallet er helt nede på 20.000 personer.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.