Analyse

EU-skeptiske briter går til valg

Resume I dag går briterne til stemmeurnerne for at vælge et nye parlament, og udfaldet kan få store konsekvenser for hele Europa.

Dette indlæg blev bragt som analyse i Politiken 7. maj 2015

Trods 42 års medlemskab af EU er det stadigvæk en udpræget holdning i Storbritannien – og især i England – at de ikke er en del af Europa og i endnu mindre grad af EU. Derfor har den nuværende konservative premierminister, David Cameron, lovet befolkningen en afstemning om hele EU-medlemsskabet, hvis han i løbet af de næste dage får samlet et politisk flertal bag sig.

Vi kender det også i Danmark, men i Storbritannien er forestillingen om ”dem nede i Bruxelles” og ”os herhjemme” særlig stærk. Briterne er meget bevidste om, at de historisk har haft indflydelse og magt i en global kontekst, og meningsmålinger viser, at briterne er den befolkning i EU, der føler sig mindst europæisk. De ligger også under EU-gennemsnittet, når det gælder tilliden til EU’s institutioner, og hvorvidt de mener, at deres land har nydt godt af EU-medlemskabet.

Suverænitet og identitet

Den britiske skepsis bunder primært i spørgsmålet om suverænitet. De oplever EU som et økonomisk succesfuldt samarbejde, men dele af EU’s overnationale samarbejde udfordrer den nationale selvbestemmelse. På et endnu dybere plan er briterne bekymrede for, om EU-samarbejdet kan true selve den britiske identitet. Den nationale selvforståelse er meget stærk i Storbritannien, og understøttes af den fysiske afgrænsning fra resten af kontinentet. Briternes betænkeligheder rammer lige ind i hjertet på samarbejdet og berører EU’s kerneprincipper som fri bevægelighed og EU-rettens forrang over national ret.

Der er imidlertid store forskelle på opfattelsen af EU på tværs af befolkningen. Modsat mange andre EU-lande er det især den yngre generation, der bakker op om EU-samarbejdet. Desuden viser undersøgelser, at der er en stærk sammenhæng mellem at se sig selv som engelsk (fremfor britisk) og euroskepsis. Folk, der primært opfatter sig selv som engelske, er mere tilbøjelige til at være imod britisk medlemskab af EU end dem, der opfatter sig som britiske.

I kølvandet på flere års økonomisk krise er diskussionen om fordele og ulemper ved EU-samarbejdet dukket op i flere lande, men det er selve medlemsskabet af EU, der er til i Storbritannien. Og Camerons løfte om en afstemning om EU-medlemsskabet, har været med til at styrke denne debat yderligere.

Britisk elite er skeptisk

Den afgørende forskel på indstillingen til EU i Storbritannien og i andre EU-lande er at finde hos ”eliten” – især hos politikere og i pressen.

Det er særligt for Storbritannien at have et stort parti ved magten, De Konservative, hvor et betydeligt mindretal af partiets parlamentsmedlemmer ønsker at forlade EU. Ikke siden striden om kornlovene i det 19. århundrede har de konservative været så splittede, som spørgsmålet om EU i dag gør dem.

De Konservative er splittet mellem et virksomhedsvenligt flertal, der gerne vil blive i EU, og et skeptisk mindretal, der ønsker at forlade EU. Skepsissen hos De Konservative er styrket i kølvandet på den økonomiske krise og fremgangen for det stærkt nationalistiske og populistiske parti UKIP. Som partileder har Camerons opgave været at forene disse stærkt divergerende interesser, og løftet om en afstemning om EU kan ses som en håndsrækning til den mere skeptiske del af paritet – og som madding til de vælgere, der har forladt partiet til fordel for UKIP. I dag vil det vise sig, om de bidder på.

Den britiske dagspresse, der har en yderst veludviklet sans for sladder og skandaler, spiller gerne med på den euroskeptiske melodi. Men også seriøse medier som Financial Times og Economist har tradition for en kritisk tilgang til EU. Der er dog langt fra den kritiske tilgang til et ønske om decideret at melde sig ud, og disse medier vil næppe bakke op om et britisk EU-exit. En række store virksomheder, tænketanke og organisationer har som reaktion på bl.a. UKIP’s fremgang og Camerons løfte om en afstemning kastet sig ind i debatten som fortalere for fortsat medlemskab af EU, og det bliver interessant at se, hvilke aktører og medier, der vil komme på banen, hvis Cameron får mulighed for at indfri sit løfte.

Europa langt nede på dagsordenen

Hidtil har meningsmålinger dog vist, at det er et mindretal af vælgerne, der ønsker at forlade EU, men sikkert er det, at den britiske befolkning har et særligt syn på Europa, og det har de to duellerende partiledere, David Cameron og Ed Milliband, måtte tage højde for i deres valgkampe. I en nylig meningsmåling sagde kun 17 pct. af briterne, at ”Europa” er et af vigtigste politikområder for Storbritannien, mens 49 pct. mente, at ”immigration” er vigtig. Se figur.

Europa langt nede på britisk dagsorden

Det er vand på UKIP’s mølle. Partiet har haft stor succes med at lade spørgsmålet om immigration overtage Europa-dagsordenen for derved at udbrede modstanden mod selve EU-samarbejdet. Hverken Cameron eller Milliband har for alvor ønsket at tage slagsmålet om Europa. Nu er det op til briterne at vælge Europa til eller fra.
Læs flere analyser og notater om Storbritannien og Brexit her

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.