Notat

EU-miljøregler har gjort Danmark mere suveræn

EU giver Danmark større indflydelse på miljøet

Resume Miljø er en af de vigtigste udfordringer, som EU bør prioritere, hvis det står til danskerne. Det viser en ny måling, som YouGov har gennemført for Tænketanken EUROPA. Uanset hvor skrap lovgivning Danmark måtte vedtage, så er vi afhængige af, at andre lande – ikke mindst i vores umiddelbare nærhed – også engagerer sig i kampen for et bedre miljø. Omkring 85 pct. af kvælstoffet i danske farvande stammer fra andre lande end Danmark, og op mod 76 pct. af de luftforureningsrelaterede dødsfald i Danmark skyldes partiker fra andre lande.
 
EU er vores bedste mulighed for at få indflydelse på, hvordan andre lande passer på miljøet. Kigger man historisk på udviklingen, er det i høj grad lykkedes. Udviklingen har ikke alene været til gavn for miljøet og borgerne i EU, men også for danske virksomheder, som nu konkurrerer på mere lige vilkår. Gennem EU får Danmark på den måde større reel indflydelse på miljøet i Danmark. EU gør os mere suveræne. Alligevel siger kun 29 pct. af danskerne, at de er villige til at afgive suveærnitet til EU på miljøområdet. Det er et paradoks.
 
EU har vist sig at være den mest effektive håndhæver af miljøregler, da samarbejdet adskiller sig fra mange andre internationale konventioner og organisationer som f.eks FN ved at have en effektiv håndhævelsesmyndighed: EU-Domstolen. Den kan sørge for, at medlemslandene overholder de regler, som vedtages i fællesskab.

En optælling af antallet af EU’s retsakter viser, at der er sket kraftig stigning på miljøområdet de sidste 25 år. Det skyldes især udrulningen af EU’s indre marked, hvilket har sat fart over miljøreguleringerne i EU. Der er kommet mere marked, men også flere miljøregler. Det fremgår af traktaten, at EU ikke kan indføre ny lovgivning, som sænker allerede gældende miljøstandarder.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.