Notat

EU-lande svigter i fordelingen af flygtninge

Lars Løkke Rasmussen og Jean-Claude Juncker

Resume Den 26. september 2017 udløber EU’s omfordelingsmekanisme, der efter den oprindelige plan skulle have fordelt 160.000 flygtninge fra Grækenland og Italien til andre EU-lande. Indtil videre er det kun lykkedes at fordele 29.142 flygtninge. Med det nuværende tempo vil det tage yderligere 2,5 år at nå målet.
 
Selv om det er langt under målsætningen, er der dog i 2016 og 2017 sket en betydelig stigning i antallet af flygtninge, der fordeles pr. måned. I alt har EU-landene bekræftet, at de er villige til at tage 44.374 flygtninge fra Grækenland og Italien. Flere lande har afvist at leve op til deres forpligtelser, og Kommissionen har på den baggrund indledt traktatbrudssager mod Polen, Ungarn og Tjekkiet. Foruden national modvilje har også tung sagsbehandling og manglende infrastruktur været med til at bremse fordelingen.
 
Danmark står på grund af retsforbeholdet uden for fordelingen. Statsministeren lovede i 2015 at Danmark i solidaritet ville modtage 1.000 fordelingsflygtninge, men regeringen afviser nu at indfri dette. Vi er dermed i samme klub som Storbritannien, Ungarn, og Polen, som ikke har modtaget én eneste fordelingsflygtning. Det til trods for at situationen er væsentlig forbedret siden 2015, og at der i 2017 er ankommet langt færre flygtninge til Danmark end i 2015-16.
 
Kommissionen har foreslået at gøre fordelingsmekanismen permanent under Dublin-reglerne. Hvis dette realiseres, vil det bringe Danmark i en klemme, hvor vi må acceptere solidarisk omfordeling, hvis vi fortsat skal have mulighed for at returnere asylansøgere til det første EU-land, som de er ankommet til.

(Dette notat er en opdateret version af et notat, som blev udgivet første gang fredag d. 22. september 2017)

Hovedkonklusioner
  • Den 26. september udløber EU’s midlertidige omfordelingsmekanisme for 160.000 flygtninge i Italien og Grækenland. Selvom Kommissionen nedjusterede antallet til 98.255, når EU-landene ikke i mål før mekanismen udløber.
  • Indtil videre er blot 29.142 flygtninge fordelt, og landene har kun lovet at modtage 44.374 i alt fra Grækenland og Italien. Selvom Kommissionen regner med at fortsætte fordelingen efter udløbsdatoen, vil man sandsynligvis ikke nå op på de 98.255.
  • Der er sket en stigning i antallet af fordelte flygtninge pr. måned i løbet af især 2017.
  • Fordelingen er dog stadig udfordret af især tre forhold: 1) manglende faciliteter og ressourcer i Grækenland og Italien, 2) langsom sagsbehandling, 3) manglende vilje og implementering i medlemslandene.
  • Presset på Grækenland er aftaget med op mod 97 pct. efter Tyrkiet-aftalen, men Italien modtager stadig relativt mange flygtninge og migranter. Dog ser presset ud til at være aftagende. Ser man på juli i år er antallet af ankomster faldet med tæt på 50 pct. sammenlignet med juli sidste år.
  • Danmark har indtil videre undslået sig at tage del i omfordelingen på grund af retsforbeholdet. Danmark er dermed i samme klub som Storbritannien, Ungarn og Polen, der ikke har modtaget én eneste fordelingsflygtning.
  • Statsminister Lars Løkke Rasmussen lovede oprindeligt at modtage 1.000 i solidaritet med Grækenland, Italien og de øvrige EU-lande, men dette løfte er ikke indfriet og intet tyder på, at det bliver det til trods for, at situationen er under væsentlig bedre kontrol end i 2015.
  • Danmark kan blive omfattet af en tvungen omfordelingsmekanisme i fremtiden, hvis EU vedtager en obligatorisk omfordelingsmekanisme som led i den nye Dublin-forordning.
  • I så fald vil Danmark skulle vælge, hvorvidt vi skal deltage i Dublin og dermed i omfordelingen, eller om vi skal stå helt uden for og miste muligeden for at tilbagesende asylansøgere til det første EU-land, de ankom til.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.