Notat

EU klar til at kickstarte arbejdet med en digital skat, hvis OECD fejler

Vestager skal lede arbejdet med en digital skat.

Resume Hvordan sikrer man, at multinationale selskaber betaler en fair skat, så nationale skattegrundlag ikke bliver udhulet? Dét spørgsmål arbejder Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i disse dage på højtryk med at finde en global løsning på, som efter planen skal lanceres i 2020. OECD-sekretariatet fremsatte i efteråret 2019 to nye forslag, der lægger op til et nyt og mere stabilt internationalt skattesystem. Forslagene tager højde for digitaliseringen af økonomien og gør op med det snart 100 år gamle regelsæt for selskabsbeskatning.

De fleste OECD-lande og virksomheder ønsker at fastlægge principper for international beskatning gennem OECD for at skabe lige konkurrencevilkår og begrænse virksomheders mulighed for aggressiv skatteplanlægning. Der er dog delte meninger om, hvordan man bedst håndterer udfordringerne.

EU forsøgte forgæves at nå til enighed om en begrænset digital omsætningsskat i marts 2019. Flere EU-lande har derfor indført deres egne digitale omsætningsskatter. Det fragmenterer det indre marked og skaber yderligere transatlantiske spændinger på handelsområdet.

Såfremt OECD’s forhandlinger går i hårdknude, forventes EU at genoptage arbejdet med at finde en fælles løsning, hvilket den danske kommissær Margrethe Vestager kommer til at lede.

Hovedkonklusioner
  • 136 lande arbejder lige nu på at finde en global løsning i OECD-regi på beskatningen af multinationale selskaber for at bekæmpe brug af skattely og aggressiv skatteplanlægning.
  • OECD arbejder aktuelt i to løsningsspor. Spor 1 omhandler en delvis omfordeling af beskatningsretten fra virksomhedernes hjemland til forbrugslandet. Spor 2 vedrører en global standard for effektiv minimumsbeskatning.
  • Målet er at nå en politisk aftale om en overordnet reformramme i januar 2020 og en konsensusløsning inden udgangen af 2020.
  • Store lande (herunder USA, Frankrig og Tyskland) og små nordiske lande (Danmark, Finland og Sverige) er fortalere for en løsning i spor 2 fremfor spor 1. For Danmark risikerer en spor 1-løsning (alt efter udformningen) at have negative virkninger på dansk selskabsskatteprovenu.
  • EU planlægger at vedtage et nyt direktiv i 2020 om implementeringen af de nye OECD-regler. Såfremt OECD’s forhandlinger går i hårdknude, vil EU genoptage arbejdet med at finde en fællesløsning i EU-regi, som den danske kommissær Margrethe Vestager kommer til at stå i spidsen for.
  • EU forsøgte forgæves i 2018 og 2019 at blive enige om en midlertidig, begrænset digital omsætningskat for at fremskynde de globale forhandlinger i OECD. Alle lande undtagen Danmark (den tidligere Løkke-II regering), Irland, Finland og Sverige kunne bakke op om en midlertidig EU-løsning. Flere af de bekymringer de fire lande havde over for EU’s forslag om en digital skat, gør sig også gældende i forhold til OECD’s spor 1-forslag.
  • Den manglende fælleseuropæiske løsning har fået flere EU-lande til at indføre deres egen digitale omsætningsskat, der fragmenterer det indre marked og skaber yderligere transatlantiske spændinger på handelsområdet.
  • De mange nationale tiltag har dog skabt et nyt momentum for en global aftale, der kan træde i stedet for nationale tiltag.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.