Brief

EU gør det nemmere at efterforske på tværs af grænser

Fælles efterforskning i EU er en vigtigt våben til bekæmpelse af kriminialitet og terror

Resume Med vedtagelsen af den europæiske efterforskningskendelse i straffesager har EU taget et stort skridt mod mere effektiv efterforskning af alvorlige forbrydelser som narkohandel, menneskehandel og andre former for organiseret og alvorlig kriminalitet. Med den europæiske efterforskningskendelse i hånden kan politiet i et EU-land nu anmode politiet i et andet EU-land om at foretage efterforskningsskridt, som kan føre til hurtigere opklaring af forbrydelser.
 
Den europæiske efterforskningskendelse tager højde for medlemslandenes forskellige retstraditioner og grundlæggende menneskerettigheder. De respektive medlemslandes regler på området skal respekteres.
 
Danmark er dog som følge af retsforbeholdet afskåret fra at kunne udnytte det nye tiltag på efterforskningsområdet, med mindre Danmark ved en folkeafstemning afskaffer retsforbeholdet eller erstatter det med en tilvalgsordning.

Hovedkonklusioner
  • Den europæiske efterforskningskendelse sikrer en langt hurtigere bevisindsamling på tværs af grænser i den fælles kamp mod den grænseoverskridende kriminalitet.
  • Efterforskningen bliver mere effektiv som følge af ensartede procedurer, der erstatter det kludetæppe af forskellige procedurer, der hidtil har været gældende.
  • En anmodning fra et andet land om at foretage et bestemt efterforskningsskridt må ikke stride imod reglerne i det land, hvor efterforskningen skal foretages. Det sikrer, at de respektive, nationale retssikkerhedsgarantier bibeholdes.
  • Danmark er afskåret fra at deltage i den europæiske efterforskningskendelse, da vi står uden for samarbejdet på grund af retsforbeholdet.
  • Den europæiske efterforskningskendelse vil være et vigtigt arbejdsredskab for politiet, og den bør ses sammenhæng med eventuel deltagelse i Europol.
  • Når Danmark efter alt at dømme går med i Europol som del af en tilvalgsordningen, bør vi derfor også tilvælge efterforskningskendelsen.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.