Debat

EU bør øge samarbejdet på finansområdet

Resume Selv om Danmark ikke er med i euroen, er vi nok det land, der har størst interesse i et stabilt valuta- og kapitalmarked i Europa.

Dette indlæg blev bragt i Jyllands-Posten 10. september 2018.

EU’s samarbejde om kontrol med banker og den øvrige finansielle sektor vil have høj prioritet i de kommende år. Der er meget at indhente. Der er ikke gjort nok for at konsolidere den økonomiske og monetære union, og det haster især med færdiggørelsen af bankunionen – knyttet til Den Europæiske Centralbank – inden de gode økonomiske konjunkturer vender.

Samtidig står EU over for nye udfordringer: I USA er Trump i gang med at tilbagerulle den øgede kontrol med den finansielle sektor, der blev indført efter finanskrisen. Storbritannien træder ud af EU med risiko for, at de hopper på samme vogn.

Endelig har den seneste tids hvidvaskningsskandaler med stor tydelighed vist behovet for grænseoverskridende indsats. I dag er det i realiteten kun USA, der råder over information og sanktionsmuligheder, der kan bruges til at slå hårdt ned mod hvidvaskning – også den, der foregår i Europa. EU må hurtigst muligt op på omdrejningshøjde.

Selv om Danmark ikke er med i euroen, er vi nok det land, der har størst interesse i et stabilt valuta- og kapitalmarked i Europa.

Det indre marked ville ikke uden euroen have udviklet sig til den succes, det er blevet til – og med Danmark som den store vinder. Da EU efter finanskrisen tog fat på at stabilisere finansmarkedet og etablerede en bankunion med et fælles banktilsyn og en bankredningsfond, var Danmark – dengang med Margrethe Vestager som økonomiminister – særdeles aktiv.

Vi fik stort set alle vore ønsker opfyldt, først og fremmest princippet om, at det er bankerne og ikke statskasserne, der skal betale regningen, når en bank går fallit.

At Danmark kom til at spille en rolle, skyldes eurolandenes interesse i at inddrage ikkeeuro-lande, først og fremmest briterne. Man havde i EU ligeledes en tro på, at Danmark ville indtræde i den nye bankunion. Men ved etableringen i 2014 valgte Danmark at stå udenfor, især med begrundelsen at Storbritannien ikke deltog. Visse dele af finanssektoren havde herudover større tiltro til vores eget banktilsyn – det man kendte – end til EU’s nye og uprøvede tilsyn.

Nu er briterne på vej ud af EU, og mulighederne for ikkeeuro-lande til at yde indflydelse og få fordel af det forstærkede banksamarbejde vil forsvinde, medmindre man går ind i bankunionen.

Samtidig har det europæiske banktilsyn bestået manddomsprøven og udviklet en kapacitet og indsigt, som intet nationalt banktilsyn kan hamle op med. Endelig må hvidvaskningsskandalen have slået skår i myten om, at man nationalt kan klare sagerne selv.

Regeringen nedsatte sidste år et nyt udvalgsarbejde om dansk deltagelse i bankunionen. Der afgives rapport næste år – efter valget. Forhåbentligt leder det frem til en anden beslutning end i 2014.

Forstærkelsen af samarbejdet om bekæmpelse af hvidvaskning er allerede i gang i EU. Det første skridt bliver taget af Den Europæiske Bankautoritet, hvor Danmark deltager. Men efter brexit vil ikkeeuro-landene få en stadig mindre rolle at spille i dette forum. Det bliver medlemmerne af bankunionen, der svinger taktstokken.

Det internationale finansmarked vil nok også vurdere, at EU’s fælles banktilsyn har større kontrol over sektoren, end hvad der kan præsteres nationalt i de lande, der ikke er med i systemet.

Kampen mod hvidvaskning er ikke kun et spørgsmål om kontrol med finanstransaktioner. Det er også et spørgsmål om bekæmpelse af kriminalitet. Derfor er ikke kun finanstilsynet, men også bagmandspolitiet inddraget i Danmark, men med samme behov for at kunne trække på EU-samarbejdet. Europol og Eurojust (EU-landenes anklagemyndigheder) er aktive i efterforskning af hvidvaskning.

Desværre er dansk deltagelse her begrænset af vore forbehold. Man bør tænke sig grundigt om – under den kommende valgkamp – inden mulighederne for at røre ved forbeholdene udelukkes i overskuelig fremtid.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.