Brief

Energikrisen kan sende EU’s grønne omstilling på slingrekurs #EUROPAiTAL

Elmast

Europa er ramt af en energikrise, som har sendt elpriserne i vejret. Flere aktører har forsøgt at give den grønne omstilling skylden. Selvom prisstigningerne snarere skyldes en perfekt storm af forskellige faktorer, risikerer anklagerne om, at grøn energi er ”skurken”, at vanskeliggøre EU’s ambitiøse klima-politik. Et berømt fortilfælde er her turbulensen omkring de gule veste i Frankrig.

EU’s energi- og klimapolitik udfordres samtidig af, at EU-landene rammes forskelligt af de stigende energipriser, og også står vidt forskellige steder i deres grønne omstilling. Hvor Sverige får dækket over 40 pct. af sit energibehov med vedvarende energi (VE), dækker VE kun henholdsvist ca. 5 pct. af Maltas og 7 pct. af Nederlandenes energibehov. Mens det i en række lande er færre end fem pct. af husholdningerne, der mener, at de ikke har råd til at varme deres bolig tilstrækkeligt op, frygter knap hver tredje i Bulgarien, at pengene ikke slår til.

Dette #EUROPAiTAL giver et overblik over den aktuelle energikrise, EU-landenes forskellige udgangspunkter i forhold til energimix og befolkningernes holdning til såvel prisstigninger som klimaudfordringer. Disse tal udgør et bagtæppe, som er vigtigt at kende og forholde sig til, for at få en nuanceret forståelse af de igangværende forhandlinger om EU’s klimapakke, Fit-for-55. Pga. landenes forskelligheder vil der både komme debat om målene i sig selv, og om i hvor høj grad de rige og mere ”klimaparate” medlemslande skal understøtte omstillingen i resten af unionen finansielt.
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.