Retsforbeholdet

Det skal vi stemme om

Hvad skal vi stemme om?

Resume Hvorfor skal der være folkeafstemning om retsforbeholdet netop nu, og hvad er det egnetlig, vi skal stemme om d. 3. december?

Danskerne skal til stemmeurnerne torsdag d. 3. december for at afgøre, om det danske retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. Bag afstemningen står et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative, som har besluttet, at der skal afholdes folkeafstemning. Det er ottende gang, at vi skal stemme om Danmarks forhold til EU.

Danmark har siden 1992 haft fire forbehold i EU, det gælder bl.a. forbeholdet om overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender (også kaldet RIA-samarbejdet). Da Danmark juridisk set afgiver suverænitet ved at indføre tilvalgsordningen, er en folkeafstemning nødvendig.

Med Lissabontraktaten flyttes det strafferetlige samarbejde og politisamarbejdet imidlertid fra det mellem- til det overstatslige niveau, og det betyder, at Danmark bl.a. står til at ryge ud af det vigtige politisamarbejde, Europol. Lissabontraktaten sikrer dog også, at Danmark kan omdanne sit retsforbehold til en tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan afgøre, om Danmark skal deltage i EU-samarbejdet på retsområdet.

RIA-samarbejdet består af tre hovedtråde: det politi- og strafferetligt samarbejde, det civilretligt samarbejde og grænse­kontrol, asyl og indvandring. Folketingets fem aftalepartier ønsker primært at tilvælge retsakter inden for de første to hovedtråde.

I dag er der 274 vedtagne EU-retsakter, der omfatter det danske retsforbehold. Da Danmark allerede har tilsluttet sig alle Schengen-retsakter og desuden har fire parallel­aftaler, står vi reelt kun uden for 167 af de 274 gældende EU-retsakter. Aftalepartierne har valgt at tilvalgsordningen skal inkludere 22 nye retsakter, som vi på nuværende tidspunkt ikke er en del af. Otte af de 22 retsakter dækker det strafferetlige samarbejde (EU’s fælles indsats over for grænseoverskridende kriminalitet), og 14 dækker det civilretlige samarbejde (såsom lovgivning, der sikrer bedre vilkår for virksomheder). Folketingets fem aftalepartier har faktisk valgt flere retsakter fra (145), end de har valgt til.

Anden anbefalet læsning:

3december.dk (Folketingets oplysningside om afstemningen)
GivMigSvar.nu (Information fra Folketingets EU-oplysning)
Retsforbeholdet og tilvalgsmodellen (Notat af Folketingets EU-konsulent)
EU's retspolitik i fortid og fremtid (Notat af Folketingets EU-konsulent)
Hvad er det egnetlig, vi skal stemme om? (DR)

Læs mere om de øvrige områder i afstemningen her:

Retsforbeholdet – hovedside | Europol | Strafferet | Virksomheder, forbrugere og familier | Spørgsmålet om suverænitet | Schengen | Asyl og indvandring | Tænketanken EUROPAs arrangementer om afstemningen

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.