Analyse

Det er ikke kun Polen og Ungarn, som er på kant med EU's værdier

Resume Flere medlemslande lever ikke op til deres demokratiske og værdimæssige forpligtelser over for EU.

Denne analyse blev bragt i Berlingske 13. november 2018.

For få uger siden opfordrede Europa-Parlamentet EU's medlemslande til at indlede EU-traktatens artikel 7-procedure mod Ungarn for overtrædelse af EU's grundlæggende værdier.

Proceduren kan i yderste tilfælde fratage Ungarn sin stemmeret i Rådet. Det er dog i praksis noget nær umuligt, da sanktioner kræver enstemmighed i Rådet.

Det er ikke første gang, at aktiveringen af artikel 7 er på tale. I december 2017 aktiverede Europa-Kommissionen for første gang proceduren mod Polen.

Her langede Kommissionen som EU-traktatens vogter ud efter den polske regerings reformer af landets retssystem. Bolden har siden da ligget hos Rådet.

Alle medlemslande er forpligtet til at respektere frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Der er dog ikke meget, EU kan gøre, når medlemslandene træder på værdierne.

Forskere og journalister har længe brugt begrebet backsliding til at beskrive demokratiske tilbagefald i liberale demokratier. I EU sker det, når et land systematisk bryder med EUs værdier og regler.

Der er naturligvis grader af tilbagefald. De grelleste eksempler er, når et land både bryder med EU's traktatbaserede værdier og specifik lovgivning. Den blødere variant er, når et medlemsland bryder med EU's værdier, men ikke direkte overtræder specifik EU-lovgivning.

Mange syndere

Ungarn og Polens brud med retsstatsprincipper udgør særligt grelle tilfælde af demokratisk tilbagefald. I debatten glemmer vi dog, at de ikke er de eneste lande, der undergraver EU's værdifællesskab.

Flere medlemslande lever ikke op til deres demokratiske og værdimæssige forpligtelser over for EU, omend der er tale om blødere former for demokratisk tilbagegang.

Ny forskning fra det paneuropæiske forskningsprojekt TransCrisis viser, at flere af EU's medlemslande er i konflikt med EU's værdier. Det gælder nærmere bestemt efterlevelsen af principperne om retsstatssikkerhed, lighed og bekæmpelse af korruption (som er en del af good governance) i perioden 2008-17.

Rumænien, Ungarn og Polen topper listen over lande, der bryder med retsstatsprincipper.

Men også ældre medlemslande som Frankrig (på grund af sin udvisningspolitik i 2010 direkte møntet på romaer) og Grækenland (der klarer sig dårligt på Freedom House-indekset) har demokratiske tilbagefald.

I bekæmpelsen af korruption er der et klart skel mellem nye og gamle medlemslande.

Lande optaget efter 2004 klarer sig dårligere på Transparency Internationals korruptionsindeks end ældre medlemslande, lige på nær Estland. Grækenland og Italien er dog også at finde i gruppen af lande, der klarer sig dårligere over tid.

11 medlemslande, herunder Danmark, klarer sig godt på ligestillingsområdet, mens ni lande har oplevet et klart tilbagefald. De ni inkluderer Ungarn, Polen, Rumænien og Bulgarien, men også Frankrig, Irland, Italien, Spanien og Storbritannien er at finde her.

Fællesnævneren er, at alle ni lande har skåret markant i støtten til ligestilling (f. eks. barsels-og handicapydelser) og organer, der fremmer ligestilling.

EU er magtesløs

TransCrisis viser, at en række medlemslande over tid er gået tilbage på deres forpligtelse til at fremme og overholde EU's kerneværdier om retssikkerhed, ligestilling og bekæmpelse af korruption.

Det udfordrer EUs politiske legitimitet, da EU mangler "hårde" værktøjer til at bekæmpe demokratiske tilbagefald, hvad enten de ligger i den bløde eller hårde ende af skalaen.

Europa-Kommissionen har foreslået, at man skal kunne true lande med at fratage dem støttekroner i tilfælde, hvor lande systematisk og groft bryder med EUs værdier. Måske er det et skridt på vejen.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.