Brief

Danskernes holdning til det indre marked er blevet mere lunken

Resume Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. De fire friheder er definitionen på EU’s indre marked, det vil sige den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital.

En nylig Eurobarometer undersøgelse fra juni 2014 viser, at danskerne ser den frie bevægelighed som et af de vigtigste resultater opnået af EU sammen med skabelsen af fred i Europa. Alligevel er danskerne blevet mere tvivlende og lunkne over for det indre marked, når det gælder dets gavnlighed for dansk vækst og beskæftigelse. Dét viser en ny undersøgelse lavet af YouGov i oktober 2014 for Tænketanken EUROPA.

Undersøgelsen viser, at kun 37 pct. af danskerne mener, at dansk beskæftigelse og vækst har nydt godt af det indre marked. Næsten hver femte dansker forholder sig kritisk til det indre marked. Godt hver fjerde svarer, at de hverken mener, at det har været negativt eller positivt for den danske samfundsøkonomi. De er uafklaret.

Danskernes uafklarethed er opstået i en politisk og mediemæssig kontekst, hvor diskussionen om velfærdsydelser til andre EU-borgere end danskere har fyldt meget. Noget tyder på, at retorikken omkring den vandrende arbejdskraft og frygten for velfærdsturisme, har gjort danskerne mere tvivlende over for det indre marked. Og det sker, selv om det indre marked er essentielt for dansk økonomi, herunder vækst og beskæftigelse. 

Hovedkonklusioner
  • Danskerne er blevet mere lunkne i deres vurdering af det indre markeds værdi for den danske samfundsøkonomi.
  • 18 pct. af danskerne opfatter det indre marked som negativt eller meget negativt på spørgsmålet, om det indre marked er negativt eller positivt for dansk vækst og beskæftigelsen. 37 pct. opfatter det indre marked som positivt eller meget positivt for den danske samfundsøkonomi.
  • Uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedssituation er afgørende for, om danskerne ser det indre marked som gavnligt for dansk vækst og beskæftigelse.
  • 24 pct. af danskerne svarer, at de hverken ser det indre marked som negativt eller positivt for dansk vækst og beskæftigelse. Det er en markant stigning sammenlignet med tidligere undersøgelser.
  • Danskernes tøven falder sammen med en hård politisk retorik omkring arbejdstagernes frie bevægelighed – en grundsten i det indre marked.
  • Det indre marked bliver i stigende grad diskuteret i forbindelse med sociale ydelser og frygten for ”velfærdsturisme”, hvilket fyldte meget i mediernes dækning op til Europa-Parlamentsvalget i slutningen af maj. 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.