Notat

Danskerne vil godt betale mere til EU – hvis udvalgte områder prioriteres

Danskerne vil godt betale til EU

Resume Halvdelen af danskerne er villige til at betale fra 100 til mere end 1.000 kroner ekstra om året til EU’s budget, hvis EU til gengæld styrker indsatsen på de områder, som de adspurgte finder vigtigst. Det gælder især håndtering af flygtninge og migranter, intern og ekstern sikkerhed, miljø og grøn omstilling samt bekæmpelse af skattely. Det viser en ny repræsentativ meningsmåling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA.

I dag betaler hver dansker omkring 1.000 kroner om året til EU-budgettet. Med Storbritanniens farvel til EU er der lagt op til meget hårde forhandlinger om størrelsen af og prioriteringen i EU’s fremtidige budget. Regeringen har sammen med en række mindre lande som Holland og Sverige lagt op til, at et mindre EU må føre til et mindre budget. Det er en position, som bakkes op af et flertal i Folketinget.

Danskernes ønsker til, hvad EU skal prioritere, flugter i høj grad med holdningerne på tværs af EU, og Kommissionens forslag til EU-budgettet er et klart skridt i dansk retning. EU’s budget afspejler i højere fra befolkningernes – herunder den danskes – ønsker. Det er en vigtig pointe, som dog risikerer at drukne i det slagsmål, som kan udvikle sig, hvis danske politikere alene fokuserer på, at udgifterne ikke må vokse.

Hovedkonklusioner
  • Danskerne kan i stort omfang acceptere et større EU-budget, hvis pengene bruges på de områder, som de adspurgte ønsker EU skal prioritere.
  • Ifølge danskerne er de vigtigste områder håndtering af flygtninge og migranter, sikkerhed og kriminalitetsbekæmpelse, bekæmpelse af skattely, klima og miljø samt eksterne grænser.
  • Et stort flertal af vælgerne siger, at Danmark bedst løser udfordringer som indvandring og terror ved at handle sammen med resten af EU.
  • De yngre grupper er mere tilbøjelige til at prioritere miljø og grøn omstilling, mens de ældre vælgere lægger vægt på sikkerhed.
  • Næsten to tredjedele af danskerne er klar til at bidrage ”lidt” mere til EU’s budget, hvis EU styrker indsatsen på bestemte områder. 15 pct. afviser helt at bidrage mere, mens 21 pct. er i tvivl.
  • I dag betaler hver dansker omkring 1.000 kroner til EU om året. Blandt de respondenter, som angiver, at de er villige til at betale ”lidt” mere, er 78 pct. villige til at betale fra 100 kroner til over 1.000 kroner mere til EU's budget.
  • Mere end én fjerdel af alle adspurgte er villige til at betale fra 500 kroner til over 1.000 kroner mere om året til budgettet.
  • De suverænt tungeste poster i budgettet – landbrugs- og strukturfondsstøtte – prioriteres relativt lavt af danskerne.
  • I det udspil til budget, som Kommissionen har fremlagt, lægges op til en klar opprioritering af de områder, som mange danskere vægter højest.
  • Forslaget vil i sin nuværende form betyde et dansk merbidrag på godt 300 kroner per indbygger om året.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.