Notat

Danskerne klar til mere EU i udlændingepolitikken

Vælgerne i Danmark vil gerne deltage i EU-samarbejde om udlændinge

Resume Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring af udlændingepolitikken bliver helt centralt for en ny borgerlig regering. Men en ny meningsmåling afslører nu, at den politiske elite er kommet helt ud af trit med vælgerne: I stedet for at satse mere på en isoleret dansk udlændingepolitik er et stort flertal af vælgerne klar til at deltage i et tættere EU-samarbejde om asyl og indvandring. Vælgerne ser det som en del af løsningen på de udfordringer, som dansk udlændingepolitik står overfor.

Et flertal siger ja til, at Danmark kan være med i EU-fordelingsnøgle for asylansøgere og give finansiel støtte til de EU-lande, der oplever et særligt pres på deres asylsystem. Danskerne er også klar til at afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark kan deltage i en militær EU-aktion om at destruere menneskesmuglernes både i Middelhavet.

Den opsigtsvækkende meningsmåling, der er foretaget af YouGov blandt 1.010 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-74 år, viser samtidig, at et flertal af vælgerne mener, at EU-borgere, der arbejder og betaler skat i Danmark bør have lige så god adgang til danske velfærdsydelser som danske statsborgere.
Undersøgelsen, der er gennemført fra d. 12.-14. juni under valgkampen, viser, at danskerne har rykket sig i debatten om asylansøgere og indvandrere. Der er nu langt flere danskere, der ser EU som en del af løsningen frem for at føre en isoleret dansk udlændingepolitik. Hvis en ny borgerlig regering skal tage konsekvensen af dette holdningsskred, vil den være nødt til at justere den brede politiske aftale mellem S, R, V, K og SF om en ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvor man eksplicit har sagt nej tak til deltagelse i EU´s politik for asyl og indvandring.
 
Flere meningsmålinger offentliggjort af Tænketanken EUROPA dokumenterer, at et flertal af danskerne er klar til at deltage i store dele af EU´s politiske samarbejde om asyl og indvandring, men blandt Dansk Folkepartis vælgere er der dog stadig en betydelig modstand.

Hovedkonklusioner
  • Flygtningekrisen i Middelhavet har gjort danskerne langt mere positive over for et tættere EU-samarbejde om asyl- og indvandringspolitik.
  • Et solidt flertal af danskerne ser nu EU som en del af løsningen i forhold til asyl- og indvandringspolitikken frem for at holde fast i en isoleret dansk udlændingepolitik.
  • Danskerne er klar til at fjerne forsvarsforbeholdet for at kunne deltage i en militær EU-aktion imod menneskesmuglernes både i Middelhavet.
  • Et stort flertal af danskerne støtter, at EU-borgerne kommer til Danmark for at arbejde, hvis det kan bidrage til væksten. Flertallet er også tilhængere af at give EU-borgerne lige adgang til danske velfærdsydelser.
  • Meningsmålingen dokumenterer, at de fleste vælgere har et pragmatisk syn på EU, og over for store kriser – som senest flygtningekrisen i Middelhavet – er de villige til at indgå i et tættere og forpligtende EU-samarbejde. Danskernes solidaritet med de udsatte lande er også større end hidtil antaget, og der er et solidt flertal for at give finansiel støtte til særligt udsatte EU-lande.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.