Notat

Danskere: Ny regering bør vægte selskabsskat, social dumping og klima i EU

Danskerne har klare ønsker til den nye regerings arbejde i EU

Resume Vælgerne har netop givet nøglerne til Statsministeriet til en ny borgerlig regering, og EU ser ud til at blive den helt store knast i forhandlingerne mellem Venstre og Dansk Folkeparti om et nyt regeringsgrundlag. Blå blok gav under valgkampen en melding om, at den støtter briternes genforhandling af EU og en opstramning af reglerne for vandrende EU-arbejdstageres ret til velfærdsydelser. Dansk Folkeparti har samtidig stillet krav om genindføre de danske grænsebomme.
 
Men hvilke områder ønsker vælgerne, at den nye regering prioriterer i sit arbejde i EU? En ny meningsmåling, som YouGov har lavet for Tænketanken EUROPA viser, at multinationale selskabers skattebetalinger, indsatsen mod social dumping og forpligtende klimamål er de tre topprioriteter. Skattebetalinger og social dumping vægtes faktisk dobbelt så højt som f.eks. en reform af arbejdskraftens fri bevægelighed, eller at Danmarks tilknytning til EU skal være mindre.
 
Meningsmålingen viser desuden, at en stor del af befolkningen mener, at Danmark bør være en del det fælles asylsamarbejde, som vi i øjeblikket er udelukket fra pga. retsforbeholdet. Mange vægter, at regeringen arbejder for at der findes en mere solidarisk løsning mellem EU-landene på flygtningestrømmen til Europa.

Hovedkonklusioner
  • Danskerne ønsker, at regeringen prioriterer multinationale selskabers skattebetalinger, social dumping og forpligtende klimamål i EU.
  • Indsatsen for at sikre skattebetalinger fra store selskaber vægtes højt af både røde og blå vælgere.
  • Social dumping og asylsamarbejdet deler derimod blokkene.
  • Også en solidarisk løsning på flygtningesituationen optager vælgerne. Det er det fjerde vigtigste område på vælgernes EU-liste. Et flertal i befolkningen er klar til at Danmark bliver en del af et fælles asylsamarbejde mellem EU-landene.
  • EU ser ud til at blive en af de store knaster i et fremtidigt regeringssamarbejde mellem Venstre og Dansk Folkeparti.
  • Vælgerne i de to partier er enige om at prioritere selskabsskat og social dumping, men de er til gengæld uenige på områder som f.eks. tilknytning til EU og en fælles flygtningepolitik.
  • En reform af den fri bevægelighed, herunder sociale ydelser til udenlandske arbejdstagere, fyldte meget i valgkampen. Men for vælgerne har det kun syvende højeste prioritet.
  • Det er mindst afgørende, om regeringen arbejder for at styrke EU’s rolle på den internationale scene eller for at skaffe medlemslandene vetoret på alle EU’s beslutninger.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.