Notat

Danske studerende kan betale dyrt for Brexit

Brexit kan blive dyrt for danske studerende

Resume Hvis briterne forlader EU, kan det medføre en fordobling af udgifterne for danske studerende, der ønsker at læse en videregående uddannelse i Storbritannien. På visse uddannelser kan udgifterne stige med helt op mod 400 pct.

Storbritannien er ellers danske studerendes foretrukne uddannelsesdestination. I 2013 drog en fjerdedel af alle dem, der valgte at studere en hel uddannelse i udlandet, til Storbritannien. Det gjaldt i alt 1.394 danskere. Samme år tog Danmark imod 653 briter.

I dag sikrer EU’s reglerne om ligebehandling, at danske studerende behandles på lige fod med britiske studerende. Det betyder, at danske studerende og studerende fra andre EU-lande betaler det samme i studieafgift som briterne. Studerende uden for EU betaler derimod væsentligt mere.

Det kan derfor få stor betydning for danske studerende, der overvejer at læse en hel eller en del af deres uddannelse i Storbritannien, hvis Storbritannien forlader EU, og EU-borgere dermed ikke længere skal ligestilles med briterne.

Hovedkonklusioner
  • Brexit kan udløse en stor ekstraregning til danske studerende, der drømmer om at læse i Storbritannien.
  • For en række videregående uddannelser med almindelig klasseundervisning vil det betyde en fordobling af betalingen. F.eks. vil afgiften på Kings College i London vil stige fra ca. 81.155 til 162.310 kr.
  • På enkelte uddannelser kan afgiften dog stige med helt op mod 400 pct. Det gælder f.eks. for et års medicinstudier på bachelorniveau på University of Cambridge, hvor afgiften vil stige fra ca. 85.544 kr. til 363.151 kr.
  • Det er EU’s regler om ligestilling og fri bevægelighed, der nu sikrer, at studerende fra andre EU-lande skal behandles på lige vilkår med egne statsborgere. Dette gælder også ift. hvor meget universiteterne må opkræve i betaling for uddannelserne.
  • Studerende uden for EU betaler derfor væsentlig mere for uddannelser i f.eks. Storbritannien.
  • Efter Brexit er Storbritannien ikke længere forpligtet til ligebehandling, med mindre Storbritannien forbliver i det indre marked eller indgår en gensidigt forpligtende særaftale med EU-landene om det.
  • I 2013 valgte 26 pct. af de danske studerende, der tog en hel uddannelse i udlandet, Storbritannien som destination.
  • Brexit vil også få betydning for Storbritannien. Universiteterne frygter at blive ramt på pengepungen, fordi EU-borgere måske vil afholde sig fra at studere i Storbritannien.
  • Samtidig forventes det, at Storbritannien vil være nødt til at forlade EU’s populære Erasmus+ program, der faciliteret udvekslingsophold på tværs af grænserne. Det har betydning for de danskere, der planlægger et udvekslingsophold i Storbritannien.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.