Notat

Danske søgninger i Schengen-databasen SIS tredoblet på to år

Kamera søger automatisk i SIS Schengen

Resume Alene i 2017 søgte danske myndigheder over 20 millioner gange i Schengen-databasen SIS II, som registrerer kriminelle personer og genstande på tværs af medlemslandene. Det svarer til en tredobling fra 5,6 millioner søgninger i 2015.
 
Brugen af systemet stiger i næsten alle medlemslande, men Danmark er et af de lande, hvor antallet af søgninger er steget mest. Det skyldes bl.a. flere automatiske søgninger fra politiets nummerpladescannere, som i løbet af de seneste år er blevet monteret på bl.a. patruljevognene og ved grænseovergange. Det viser et svar, som Tænketanken EUROPA har fået fra Rigspolitiet.
 
I alt blev der foretaget mere end fem milliarder søgninger i SIS II i 2017 fra medlemslandenes myndigheder. Det gør databasen til den ubetinget mest benyttede i kampen mod kriminalitet i EU-regi. I 2017 resulterede det i mere end 243.000 ”hits”, dvs. en besked til myndighederne om, at det pågældende objekt – f.eks. en person, en bil eller et dokument – er relateret til kriminel aktivitet. Sammenlagt har medlemslandene lagt mere end 76 millioner informationer op i SIS-databasen.
 
Danmark kan deltage i Schengen-samarbejdet og har dermed adgang til SIS II pga. Schengen-teknikaliteten i retsforbeholdet. Skulle Danmark vælge at indføre permanent grænsekontrol eller afvise nye Schengen-regler, vil det sandsynligvis føre til, at vi må forlade Schengen. Dermed mister politiet et af sine vigtigste værktøjer i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet.

Hovedkonklusioner
  • Danske myndigheder søgte 20 millioner gange i Schengen-databasen SIS II i 2017. Der er en tredobling i antallet af søgninger på blot to år.
  • Danmark er et af de lande, hvor antallet af søgninger stiger mest.
  • I 2015 foretog Danmark ingen automatiserede søgninger i SIS databasen. Ifølge Rigspolitiet skyldes den store stigning fra 2015-2017 bl.a., at danske myndigheder er begyndt at foretage automatiske søgninger i SIS II – f.eks. med nummerpladescannere på politibiler og ved grænseovergange.
  • Danske myndigheder havde ved udgangen af 2017 registreret 766.552 indberetninger i databasen, heraf 5.702 personer. I alt er der registreret 896.791 personer i SIS II.
  • Databasen er afgørende for de danske myndigheders mulighed for at samarbejde med andre medlemslande i kampen mod organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.
  • Samlet set søgte myndighederne i Schengen-landene mere end fem milliarder gange i SIS II i 2017.
  • Danmark kan med retsforbeholdet deltage i Schengen-samarbejdet pga. den såkaldte Schengen-teknikalitet. Skulle Danmark vælge at indføre permanent grænsekontrol eller afvise nye Schengen-regler, vil det sandsynligvis føre til, at vi må forlade Schengen – og dermed miste adgang til SIS II.
  • Storbritannien, som ikke er medlem af Schengen, har med tilvalgsordningen selv valgt at have adgang til SIS II. Denne mulighed er Danmark afskåret pga. retsforbeholdet.
  • Ryger vi ud af Schengen, kan vi forsøge at forhandle en tredjelandsaftale på plads, men det er yderst usikkert om det kan lade sig gøre, og om det i givet fald vil give fuld adgang til SIS II.
  • Selv hvis Danmark som ikke-Schengen-land skulle få adgang til SIS II, vil vi stå med et alvorligt problem. Vores særaftale med Europol er nemlig betinget af, at vi er medlemmer af Schengen.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.