Notat

Danske søgninger i Schengen-databasen SIS tredoblet på to år

Kamera søger automatisk i SIS Schengen

Resume Alene i 2017 søgte danske myndigheder over 20 millioner gange i Schengen-databasen SIS II, som registrerer kriminelle personer og genstande på tværs af medlemslandene. Det svarer til en tredobling fra 5,6 millioner søgninger i 2015.
 
Brugen af systemet stiger i næsten alle medlemslande, men Danmark er et af de lande, hvor antallet af søgninger er steget mest. Det skyldes bl.a. flere automatiske søgninger fra politiets nummerpladescannere, som i løbet af de seneste år er blevet monteret på bl.a. patruljevognene og ved grænseovergange. Det viser et svar, som Tænketanken EUROPA har fået fra Rigspolitiet.
 
I alt blev der foretaget mere end fem milliarder søgninger i SIS II i 2017 fra medlemslandenes myndigheder. Det gør databasen til den ubetinget mest benyttede i kampen mod kriminalitet i EU-regi. I 2017 resulterede det i mere end 243.000 ”hits”, dvs. en besked til myndighederne om, at det pågældende objekt – f.eks. en person, en bil eller et dokument – er relateret til kriminel aktivitet. Sammenlagt har medlemslandene lagt mere end 76 millioner informationer op i SIS-databasen.
 
Danmark kan deltage i Schengen-samarbejdet og har dermed adgang til SIS II pga. Schengen-teknikaliteten i retsforbeholdet. Skulle Danmark vælge at indføre permanent grænsekontrol eller afvise nye Schengen-regler, vil det sandsynligvis føre til, at vi må forlade Schengen. Dermed mister politiet et af sine vigtigste værktøjer i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet.

Hovedkonklusioner
  • Danske myndigheder søgte 20 millioner gange i Schengen-databasen SIS II i 2017. Der er en tredobling i antallet af søgninger på blot to år.
  • Danmark er et af de lande, hvor antallet af søgninger stiger mest.
  • I 2015 foretog Danmark ingen automatiserede søgninger i SIS databasen. Ifølge Rigspolitiet skyldes den store stigning fra 2015-2017 bl.a., at danske myndigheder er begyndt at foretage automatiske søgninger i SIS II – f.eks. med nummerpladescannere på politibiler og ved grænseovergange.
  • Danske myndigheder havde ved udgangen af 2017 registreret 766.552 indberetninger i databasen, heraf 5.702 personer. I alt er der registreret 896.791 personer i SIS II.
  • Databasen er afgørende for de danske myndigheders mulighed for at samarbejde med andre medlemslande i kampen mod organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.
  • Samlet set søgte myndighederne i Schengen-landene mere end fem milliarder gange i SIS II i 2017.
  • Danmark kan med retsforbeholdet deltage i Schengen-samarbejdet pga. den såkaldte Schengen-teknikalitet. Skulle Danmark vælge at indføre permanent grænsekontrol eller afvise nye Schengen-regler, vil det sandsynligvis føre til, at vi må forlade Schengen – og dermed miste adgang til SIS II.
  • Storbritannien, som ikke er medlem af Schengen, har med tilvalgsordningen selv valgt at have adgang til SIS II. Denne mulighed er Danmark afskåret pga. retsforbeholdet.
  • Ryger vi ud af Schengen, kan vi forsøge at forhandle en tredjelandsaftale på plads, men det er yderst usikkert om det kan lade sig gøre, og om det i givet fald vil give fuld adgang til SIS II.
  • Selv hvis Danmark som ikke-Schengen-land skulle få adgang til SIS II, vil vi stå med et alvorligt problem. Vores særaftale med Europol er nemlig betinget af, at vi er medlemmer af Schengen.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.