Notat

Danske ministre har større fravær end deres EU-kolleger

Danske ministre har større fraværd end deres europæiske kolleger.

Resume Når EU’s medlemslande samles i Rådet for Den Europæiske Union, er Danmark mindre tilbøjelig til at deltage med en minister end de fleste andre EU-lande. Faktisk ligger Danmark kun nummer 20 ud af 28 medlemslande, når det handler om, hvor ofte en minister tropper op til møderne. Det viser en gennemgang af alle ministerrådsmøder siden folketingsvalget i 2015, som Tænketanken EUROPA har gennemført. Samlet set har Danmark sendt en minister syv ud af ti gange i perioden, men tendensen er i nedadgående retning.
 
Dansk ministerdeltagelse varierer meget på tværs af de ti formationer, som Rådet samles i. Mest påfaldende set ift. de øvrige lande synes det danske ministerfravær på GAC- og ECOFIN-møderne, hvor den danske ministerdeltagelse ligger hhv. 26 og 10 procentpoint under EU-gennemsnittet. Danske ministre er til gengæld flittige i beskæftigelsesmøderne, EPSCO, hvor vi har 100 pct. ministerfremmøde. Også RIA-møderne er velbesøgte, især i perioden 2015-2016, hvor danskerne skulle tage stilling til retsforbeholdet, og hvor flygtningekrisen var på sit højeste. Det tyder på, at ministrene prioriterer møderne højere, når de omhandler noget, der er højt på regeringens politiske dagsorden.
 
Det er ikke nødvendigvis et problem, når Danmark repræsenteres af en embedsmand frem for en minister på rådsmøderne. Men den danske deltagelse er påfaldende lav ift. EU-snittet og en række lande, vi traditionelt sammenligner os med. Det kan blive et demokratisk problem, hvis det politiske arbejde i for høj grad varetages af embedsmænd, og det kan koste dansk indflydelse i EU, når ministrene ikke deltager.

Hovedkonklusioner
  • Danske ministre melder oftere afbud til møder i Rådet for Den Europæiske Union end de fleste af deres kolleger.
  • Mens ministerdeltagelsen i gennemsnit for alle 28 EU-lande ligger på 76 pct., mødte danske ministre ”kun” op til 70 pct. af møderne, hvis man kigger på perioden siden seneste folketingsvalg.
  • Det danske ministerengagement er faldet fra 78 pct. i 2015 til 63 pct., når man kigger på de møder, der foreløbigt er afholdt i 2018.
  • Der er store forskelle på det danske engagement i forskellige rådsformationer. Især på GAC- og ECOFIN-møder ligger vi bemærkelsesværdigt under både EU-snittet og en række lande, vi normalt sammenligner os med.
  • Danske ministre er til gengæld mere flittige end de fleste af deres kolleger på EPSCO-møderne. Med en enkelt undtagelse deltog danske ministre også på alle RIA-møder i 2015 og 2016.
  • Danske ministre lader til at møde flittigere op til rådsmøder, når dagsordenen har høj politisk prioritet fra regeringens side.
  • Det kan diskuteres, om den relativt lave danske ministerdeltagelse i rådsmøerne er hensigtsmæssig eller problematisk. Men et tidligere studie peger på, at det har betydning, om landene stiller op med en minister.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.