Brief

Danske børn i klemme i retsforbeholdet

Retsforbehold skader børns sikkerhed

Resume EU har taget kampen mod seksuelt misbrug og udnyttelse af børn op, og nye initiativer styrker den fælles indsats. Selv om Danmark er anerkendt som et af de bedste lande til at bekæmpe denne kriminalitet, er retsforbeholdet med til at sætte førerpositionen over styr. For det første står vi til at ryge ud af det vigtige Europol-samarbejde i 2015. For det andet har vi ikke indflydelse på, hvordan ny lovgivning på området kommer til at se ud.
 
I 2013 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, der harmoniserer definitionen af, hvilke handlinger mod børn, der er ulovlige, og det fastlægger minimumsstraffe for forbrydelser. Det er et vigtigt skridt, hvis man ønsker at bekæmpe problemet. Danmark er ikke omfattet direktivet, og selv om danske myndigheder i nogen grad har tilpasset dansk lovgivning, har Danmark ikke haft indflydelse på udformningen af lovgivningen.
 
Retsforbeholdet bringer Danmark på usikker grund, når EU-landene vedtager nye initiativer for at bekæmpe udnyttelse og misbrug af børn. Hvis Danmark ønsker at indgå fuldt ud i det europæiske samarbejde om at beskytte børn, kræver det en tilvalgsordning eller en fuld afskaffelse af retsforbeholdet.

Hovedkonklusioner
  • Det danske retsforbehold afholder Danmark fra at deltage fuldt ud i den fælles europæiske kamp mod seksuelt misbrug og udnyttelse af børn.
  • Aktuelt står Danmark til at ryge ud af politisamarbejdet Europol. Det vil både sætte Danmark tilbage i kampen mod denne kriminalitet og betyde, at danske spidskompetencer ikke kan bringes i spil.
  • Beskyttelsen af børn sker dog ikke alene gennem Europol. I 2013 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som harmoniserer reglerne og letter samarbejdet på tværs af grænserne. Danmark er ikke omfattet direktivet og har ikke haft indflydelse på udformningen af det.
  • Selv om det indtil videre er lykkedes at afbøde de værste konsekvenser, bringer retsforbeholdet Danmark på et vakkelvornt grundlag, når det handler om at sikre børn mod misbrug.
  • Kun ved at afskaffe retsforbeholdet helt eller indføre en tilvalgsordning kan Danmark indgå fuldt i det europæiske samarbejde om børnebeskyttelse.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.