Notat

Dansk europapolitik vedtages ofte i enighed

Liberal Alliance er blevet mere EU-positive.

Resume Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af partier i Folketinget. Som regel er der enighed blandt alle de EU-positive partier, når EU-lovgivning skal implementeres i dansk ret, og når regeringen skal have mandat til forhandlinger i EU. Det viser en ny analyse af flere tusinde danske love og forhandlingsmandater, som Tænketanken EUROPA har foretaget.

Selv de to mest EU-skeptiske partier i Folketinget – Dansk Folkeparti og Enhedslisten – bakker oftere op, end de er imod. Generelt bakker de skeptiske partier mere op i de perioder, hvor de agerer støtteparti til en regering. Dansk Folkeparti har faktisk stemt for 94 pct. af EU-implementeringen i Danmark under de seneste to V-ledede regeringer og kan næsten betegnes som et hemmeligt ja-parti.

Liberal Alliance har flyttet sig i en væsentlig mere EU-positiv retning – først som støtteparti til regeringen og siden som regeringsparti. I dag bakker partiet 100 pct. op både mht. implementeringsforslag og mandater. Under SR-regeringen støttede Liberal Alliance kun omkring halvdelen af forslagene. Omvendt er Socialistisk Folkeparti gået fra at stemme for næsten alle implementeringslove under de socialdemokratisk ledede regeringer til kun at bakke op omkring 75 pct. under de seneste Venstre-ledede regeringer.

Samlet set tegner der sig et billede af, at den danske europapolitiske linje i høj grad fastlægges i en bred og stabil konsensus, der ofte også omfatter Folketingets ellers EU-skeptiske partier.

Hovedkonklusioner
  • Opbakningen til skiftende regeringers EU-politik blandt de traditionelt EU-positive partier er stærk og stabil. Det viser en gennemgang af flere tusinde danske love og forhandlingsmandater, som Tænketanken EUROPA har foretaget.
  • Opgørelsen viser, at 85 pct. af de danske love, der implementerer EU-regler, er stemt igennem med enighed blandt partierne bag den europapolitiske aftale.
  • Siden Nyrup-IV-regeringen og frem til i dag har de traditionelt EU-positive partier stemt sammen i mellem 80-90 pct. af afstemningerne om at implementere EU-lovgivning i Danmark. Niveauet er dog faldet til 75 pct. under de seneste to regeringer med Lars Løkke Rasmussen i front. Det skyldes primært, at Socialistisk Folkeparti stemmer mindre for.
  • Selv de to EU-skeptiske partier i Folketinget – Dansk Folkeparti og Enhedslisten – bakker oftere op, end stiller sig imod, når der skal stemmes om EU-implementering. Til gengæld er de mere kritiske ift. regeringens forhandlingsmandater.
  • Dansk Folkeparti har stemt for 94 pct. af EU-implementeringen i Danmark under de seneste to regeringer. Omvendt er det kun 61 pct. af regeringens forhandlingsmandater, der har opbakning fra Dansk Folkeparti. 
  • Generelt bakker regeringspartier fuldstændig op om EU-linjen. Partier er også langt mere tilbøjelige til at bakke op, når de agerer støttepartier, end når de sidder i opposition. Det er særligt tydeligt hos Dansk Folkeparti, hvor opbakningen til EU-implementeringerne under Thorning-regeringerne faldt med 14 procentpoint for igen at stige med 17 procentpoint under Løkke-regeringerne.
  • Liberal Alliance var under Thorning-regeringerne relativt modvillige, men partiet har flyttet sig betydeligt – først som støtteparti til regeringen og siden som regeringsparti. Under den seneste regering har Liberal Alliance støttet regeringens EU-linje 100 pct.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.