Notat

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Dansk politi og retsforbehold. Billede fra www.politi.dk

Resume Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstemning om det danske retsforbehold. Under de rette betingelser kan folkeafstemningen vindes, selv om meningsmålingerne for tiden viser, at nej-sigerne står stærkest. Udsigten til, at Danmark tidligt i 2015 bl.a. bliver tvunget til at forlade det europæiske politisamarbejde, gør, at politikerne er under tidspres for at finde en afklaring. Det kan ikke vente til efter næste folketingsvalg. En såkaldt parallelaftale er ikke et realistisk alternativ, fordi det kan ende med at sætte dansk politi uden for Europol i flere år.
 
Kommer en folkeafstemning til at handle om kriminalitetsbekæmpelse, vil ja-siden stå med stærke kort på hånden, men der er også risiko for, at udlændingepolitikken kommer til at dominere valgkampen. Hvis regeringen inden folkeafstemningen indgår en bred europapolitisk aftale, der kan sikre Danmark en afgrænset opt-out på udlændingepolitikken, vil det øge sandsynligheden for et ja, vurderer Tænketanken Europa i dette notat.

Hovedkonklusioner
  • Det danske retsforbehold i EU tvinger Danmark ud af Europol først i 2015. Dansk politi får svækkede muligheder for at bekæmpe organisereret kriminalitet og sendes ned i den europæiske 2. division.
  • Det er tvivlsomt, om Danmark kan få en parallelaftale om at blive i Europol. Selv hvis vi kan, risikerer dansk politi at vente i flere år udenfor, indtil en parallelaftale er forhandlet færdig og godkendt. Det er derfor en meget usikker model.
  • Retsforbeholdet dækker i dag en lang række andre områder, der er vigtige for Danmark. Et eksempel er det civilretlige område, hvor det ikke lykkedes Danmark at få en parallelaftale på konkursforordningen, der styrker virksomhedernes retssikkerhed ved konkurser, samt parallelaftale om den såkaldte Bruxelles II forordning, der hjælper med at afgøre familietvister, hvor flere lande er involveret. Det er kritisk at få fjernet forbeholdet.
  • Det haster med at finde en løsning, for ud over Europol bliver en række af de mellemstatslige dele af retssamarbejdet, som Danmark har deltaget i, nu gjort overstatslige som følge af Lissabon-traktaten. Derfor bør regeringen udskrive en folkeafstemning om retsforbeholdet allerede i efteråret 2014.
  • Danmark kan en bedre politisk anseelse og position i de andre EU-lande, hvis hele retsforbeholdet afskaffes ved en folkeafstemning. Den næstbedste løsning er, at regeringen udskriver folkeafstemning og vælger en klart afgrænset tilvalgsordning i EU, hvor Danmark får opt-out i forhold til udvalgte dele af det retlige samarbejde.
  • Det er principielt vigtigt med folkeafstemning, fordi Edinburgh-afstemningen i 1993 i vid udstrækning byggede på gætterier om, hvad Europol og det retlige samarbejde ville udvikle sig til. Europol blev aldrig det europæiske FBI under tysk herredømme, som modstanderne dengang frygtede. Også på en række andre dele af det retlige område, hvor Danmark haft fordele af samarbejdet, risikerer nu at gå tabt.

Download hele notatet om det danske retsforbehold her

Tænketanken EUROPA har udarbejdet en omfattende række af notater og analyser om det danske retsforbehold. Læs mere om retsforbeholdet
 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.