Rapport

Danmark på vennejagt i EU - et studie af mulige alliancer efter Brexit

Resume Storbritanniens udtræden af EU, Brexit, ændrer magtbalancen mellem de tilbageværende 27 medlemslande. Det påvirker ikke mindst Danmark, der ofte har set sig selv som en tæt allieret med Storbritannien i Bruxelles. Selv om langt den største del af lovgivningen i EU vedtages med konsensus, er Danmark et af de lande, der oftest har stemt med Storbritannien.

Ikke mindst de mindre medlemslande står over for et dilemma: På den ene side frygter de, at de store lande kommer til at sætte sig tungt på magten i en ny konstruktion; på den anden side vil en uformel struktur, hvor stormagterne klapper tingene af i en mindre kreds uden for traktaterne, svække både de mindre lande og EU’s institutioner.

Tænketanken EUROPA har gennem en webinar-række, med europæiske EU-eksperter i efteråret 2020 sat fokus på Danmarks såkaldte ’vennejagt’ efter Brexit. Webinar-rækken er støttet af Europa-Nævnet og inspireret af en kortlægning af alliancenetværk i EU, som den paneuropæiske tænketank, ECFR, foretager hvert andet år. Denne EU Coalition Explorer baseres på en rundspørge blandt mere end 800 eksperter rundt om i medlemslandene, der arbejder med europapolitik i hhv. embedsværket, tænketanke, forskningsverdenen og pressen. Dataindsamling for seneste Explorer er gennemført i marts og april 2020, altså mens coronapandemien toppede, men inden sommerens budgetforhandlinger for alvor gik i gang.

På den baggrund kortlægges, hvilke udfordringer og muligheder Danmark har for at danne politiske alliancer i EU efter Brexit.

Fysiske eksemplarer af rapporten kan rekvireres ved henvendelse til kontakt@thinkeuropa.dk.

Hovedkonklusioner
  • Danmark anses ofte som en mindre inflydelsesrig spiller, der placerer sig i Europas periferi.
  • Allianceopbygning for et lille EU-land, som Danmark, der tidligere ofte lænede sig op ad Storbritannien i EU-sager, handler ikke blot handler om at have gode venner. Det gælder om at sikre sig mest mulig indflydelse i en ressourceknap verden.
  • Brexit er ikke alene om at have påvirket alliancer i EU de seneste fem år. En stigende ’America first’ strategi i USA, handelskrige med Kina og svækkede multilaterale institutioner har skabt større opmærksomhed i flere europæiske lande om udfordringer og vanskeligheder ved frihandel. Det skaber nye muligheder for samarbejder internt i EU.
  • Den langvarige klimaindsats gør Danmark til en tung og troværdig spiller, når det gælder EU’s grønne dagsorden, og digitaliseringsområdet fremhæves også som et område, hvor Danmark har stor indflydelse.
  • Man bliver et mere attraktivt partnerland, hvis man kan hive andre medlemslande med. Det er derfor afgørende, at Danmark formår at skabe et vidtforgrenet alliancenetværk i EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.