Notat

Danmark i Europol – men hvordan?

Europol vil forsat være vigtigt for Danmark

Resume Fuldt medlemskab, samarbejdsaftale eller helt udenfor? Danmark er tvunget til at tage en beslutning om, hvordan vi fremover vil deltage i det europæiske politisamarbejde Europol. Mens der er bred politisk enighed og stor folkelig opbakning til fortsat deltagelse, er vandene mere delt, når det kommer til, om Danmark skal tilslutte sig fuldt ud ved at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, eller om vi i stedet skal søge at indgå en parallelaftale om Europol.

I dette notat har vi oplistet en række af de væsentligste fordele ved at være medlem af Europol, og vi undersøger hvordan hhv. fuldt medlemskab, samarbejdsaftale eller en position helt uden for Europol vil stille Danmark i kampen mod organiseret kriminalitet og terror.

Gennemgangen viser, at der er betydelige fordele ved fuldt medlemskab. Det gælder ikke mindst den direkte adgang til information i Europols databaser, som alene er gældende for fuldgyldige medlemmer. Samtidig sikrer fuldt medlemskab indflydelse på både konkrete indsatsområder og på det mere strategiske plan.

Mens en samarbejdsaftale i nogen omfang giver dansk politi mulighed for at fortsætte samarbejdet med myndighederne i de øvrige lande, kan en decideret udtrædelse af Europol imidlertid få konsekvenser for Danmarks muligheder for at bekæmpe f.eks. grænseoverskridende kriminalitet og terror.

Hovedkonklusioner
  • Deltagelse i Europol har stor betydning for dansk politis arbejde med grænseoverskridende kriminalitet. Om en uge står danskerne over for at skulle tage stilling til, hvordan den danske deltagelse skal være fremover.
  • Grundlæggende er der tre mulige scenarier: Danmark forsætter som fuldgyldigt medlem ved at indføre en tilvalgsordning, Danmark søger at indgå en parallelaftale om Europol, eller Danmark melder sig helt ud af samarbejdet. Udfaldet afhænger af, om det bliver et ja eller et nej til folkeafstemningen d. 3. december om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
  • Ifølge dansk politi er fordelene ved Europol bl.a. mere effektive opklaringsredskaber, bedre koordinering mellem EU-landene,  adgang til unik data, muligheden for at nedsætte særlige task forces og muligheden for i fællesskab at sætte ind mod kriminalitetsformer, der har særlig national relevans.
  • Det er i sagens natur ikke muligt at spå om rammerne for en eventuel dansk parallelaftale om Europol. Men hvis Danmark får en samarbejdsaftale, der minder om den norske, vil dansk politi i nogen grad fortsat kunne nyde godt af disse fordele. Det må dog antages, at alt andet end fuldt medlemskab ikke vil stille dansk politi lige så godt som politiet i de øvrige EU-lande.
  • Den største udfordring for dansk politi ved en parallelaftale efter norsk inspiration vil være, at der ikke længere vil være direkte adgang til Europols EIS-database. Det kan betyde, at man må lade mistænkte personer gå, fordi man ikke kan få informationer fra andre lande tids nok.
  • På et mere overordnet plan vil Danmark miste indflydelse på Europols prioriteringer – både på konkrete indsatsområder og på den overordnede strategi.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.