Notat

Danmark bokser under niveau i Bruxelles

Danmarks repræsentation i Bruxelles er lille

Resume Til trods for, at Danmark er EU's 17. største land målt på antallet af indbyggere, så er Danmarks repræsentation i Bruxelles med 80 ansatte blot den 22. største i en undersøgelse af 26 medlemslandes repræsentationer. Danmark ligger således flere pladser under, hvor vi burde ligge, hvis landenes størrelse alene skulle afgøre rangeringen af repræsentationerne. Det viser en kortlægning af 26 EU-landes repræsentationer, som Tænketanken EUROPA har foretaget på baggrund af henvendelse til samtlige EU-lande.

Portugal er det eneste land ud over Danmark, hvor repræsentationens størrelse ligger så langt under, hvad landets størrelse berettiger til. Portugal er EU's 11. folkerigeste land, men med 89 ansatte er repræsentation blot den 17. største. Omvendt ligger lande som Belgien, Irland, Sverige og Finland højere, end man kan forvente. Finland, der befolkningsmæssigt er mindre end Danmark, har omkring en tredjedel flere ansatte til at varetage de nationale interesser i Bruxelles. Danmarks repræsentation i Bruxelles er målt på antallet af ansatte på størrelse med repræsentationerne fra lande som Kroatien, Estland, Cypern og Luxembourg.

Af de ansatte på den danske ambassade er 68 pct. udstationerede. Andelen ligger under middel. Hos Tyskland og Irland ligger andelen på omkring 90 pct. Kortlægningen viser også, at mens danske embedsmænd fra Udenrigsministeriet almindeligvis udsendes for fire år ad gangen, så er tallet for udsendte fra fagministerierne blot 2,5 år. Det er det laveste niveau blandt alle de lande, der har opgivet denne information.

Kortlægningen omfatter ikke information om, hvilken type af medarbejdere, der er ansat på de enkelte repræsentationer, og skal derfor tages med dette forbehold. Opgørelsen indikerer dog, at Danmark på flere parametre ligger under, hvad man kunne forvente ift. vores størrelse, samt ift. de lande, vi ofte sammenligner os med.

Notatet er udgivet på engelsk.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.