Notat

Corona avler endnu en virus: disinformation

Rusland disinformation

Resume Mens sundhedspersonale, myndigheder og civilsamfund i EU-landene kæmper en heltemodig indsats mod spredningen af coronavirussen, så spredes en anden type virus med næsten samme hastighed. Det drejer sig om falsk information – også kaldet disinformation – om coronavirussen. Det har fået EU til for første gang at aktivere et teknologisk værktøj – Rapid Alert System – som styrker overvågningen, og gør det muligt hurtigt at imødegå disinformation, og som sikrer koordinering mellem medlemslandene, Kommissionen og Rådet.

Disinformation er ikke blot urigtige oplysninger, men bevidst vildledende information som skabes og spredes med fortsæt for at opnå f.eks. politiske eller økonomiske formål – ofte online. Indtil videre tyder EU’s undersøgelser på, at det især er Kina og Rusland, som har været aktive med disinformation under coronaudbruddet.

Formålet er bl.a. at skabe mistillid til myndighederne og splid i befolkningerne i EU’s medlemslande. Både Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet har signaleret, at disinformation er en udfordring, som skal tages meget alvorligt. Senest har EU’s udenrigschef, Josep Borrell, udtalt, at ”disinformation kan dræbe”.

EU har de senere år taget flere initiativer for at imødegå disinformation, som ikke er noget nyt fænomen, og ”kuren” er ikke ulig andre typer virusbekæmpelse: Der arbejdes både med at ”eliminere smittekilder”, ”inddæmme spredning” og ”behandle og vaccinere” befolkningerne med modinformation og oplysning, som forhåbentlig kan ”øge resistensen”. I december 2018 fremlagde Kommissionen en handlingsplan på fire søjler for at styrke kampen mod disinformation. Det ser ud til, at coronaudbruddet bliver den første store test for denne.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.