Notat

Britisk nej kan ramme 10.000 briter i Danmark

Briter og danskere kan komme i klemme i Brexit

Resume Debatten om Storbritanniens fremtid i EU kredser om immigration og særligt de godt 2,3 millioner borgere fra andre EU-lande, der er bosat i Storbritannien. Interessen for de omkring 1,3 millioner briter, der bor i et andet EU-land, har været meget mindre. Af disse bor ca. 10.000 briter i Danmark. Men hvilke konsekvenser vil et evt. Brexit få for briter i Danmark og EU samt danskere i Storbritannien?
 
Man kan forestille sig tre scenarier for den fri bevægelighed af personer mellem Storbritannien og EU ved et Brexit: 1) status quo (en norsk model), 2) en særaftale mellem EU og Storbritannien eller 3) ingen aftale.
 
Hvis Storbritannien bevarer sit medlemskab af det europæiske økonomiske område (EØS), opretholdes status quo (scenarie 1). Træder Storbritannien ud af EØS, vil EU/Danmark og Storbritannien skulle forhandle en særlig aftale på plads, der også forholder sig til, hvad man gør med EU-borgere i Storbritannien og briter i EU (scenarie 2). Såfremt man ikke kan nå til enighed om, hvad der skal ske med briter bosiddende i EU og danske/EU-borgere i Storbritannien, er det nuværende regler, der gælder (scenarie 3).
 
Scenarie 3 vil have de største konsekvenser for briter i Danmark, danskere i Storbritannien og briter i andre EU-lande. Det danske retsforbehold betyder nemlig, at Danmark ikke falder ind under EU’s immigrationsregler for tredjelandsborgere. Derfor vil det være danske immigrationsregler, der gælder for briter – med mindre andet aftales.

Hovedkonklusioner
  • Et Brexit stiller danskere i Storbritannien og briter i Danmark og EU i en usikker situation. Uden en særaftale kan danske immigrationsregler komme til at gælde for briter.
  • Danske immigrationsregler vil gøre det svært for lavindkomst-briter at blive i Danmark på grund af kravene på den danske positivliste og beløbsordning.
  • Briter i EU vil blive underlagt strengere opholdskrav og familiesammenføringsregler.
  • Danske borgeres mulighed for at komme til Storbritannien for at arbejde kan forringes. Uden en britisk jobkontrakt for højtkvalificeret arbejde bliver det næsten umuligt at få opholdstilladelse i Storbritannien ved et Brexit, med mindre der laves en særaftale.
  • Danskere, der bor og arbejder i Storbritannien, vil efter et Brexit blive anset som tredjelandsborgere, og vil skulle søge om opholdstilladelse via de britiske immigrationsregler.
  • En særlig aftale mellem EU/Danmark og Storbritannien vil være en redningskrans for danskere i Storbritannien og briter i Danmark – særligt for de 20.000 danskere der på nuværende tidspunkt bor i Storbritannien.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.