Notat

Britisk embedsværk: EU er en klar fordel

David Cameron giver Jean-Claude Juncker en hi-five

Resume Det er en klar fordel for Storbritannien at deltage i det europæiske samarbejde og forblive en del af det indre marked. Sådan lyder konklusionen på omfattende undersøgelser, som det britiske embedsværk har gennemført for den britiske regering.
 
I en serie af rapporter, som embedsværket netop har offentliggjort, belyses det, hvordan EU på 32 politikområder agerer og hvilken effekt, det har på Storbritannien. De konkluderer, at kompetencefordelingen mellem EU og Storbritannien er passende og i britisk interesse, og at Storbritannien nyder godt af det indre marked.
 
Undersøgelserne viser, at Storbritannien stadigvæk vil være nødt til at implementere store dele af EU-lovgivningen, hvis de vælger at melde sig ud af EU. Til gengæld vil de ikke have indflydelse på lovgivningsarbejdet.
 
Rapporterne bakkes op af britiske virksomheder, forbrugere, organisationer og tænketanke, der ikke ønsker at Storbritannien forlader EU. Det står i skarp kontrast til de kritiske røster inden for det britiske konservative parti, der ønsker at forlade samarbejdet. Det er endnu uklart, hvordan de konservative planlægger at bruge undersøgelserne som grundlag for en eventuel genforhandling af deres EU-medlemsskab, nu hvor rapporterne viser, at samarbejdet er til briternes klare fordel.

Hovedkonklusioner
  • Nye omfattende undersøgelser fra det britiske embedsværk viser, at medlemsskabet af EU er en stor fordel for Storbritannien.
  • Undersøgelserne af ”kompetencefordelingen” mellem EU og Storbritannien blev iværksat af den britiske regering i juli 2012 for at levere skyts i den britiske EU-debat.
  • Rapporterne viser, at kompetencefordelingen mellem Storbritannien og EU er passende og i britisk interesse og en fordel for britisk økonomi.
  • Embedsværkets konklusioner tegner et langt mere positivt billede af Storbritanniens rolle i EU end de euroskeptiske konservative.
  • Flere britiske interesseorganisationer og tænketanke har i kølvandet på rapporterne udtrykt bekymring for et britisk EU-exit.
  • Hvis briterne vælger at forlade EU, vil de alligevel skulle implementere en række EU-regler, som de imidlertid ikke vil have indflydelse på.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.