Notat

Britisk efterspil afhænger af størrelsen på sejren

Efterspil og scenarier efter Brexit

Resume Briterne holder hele Europas skæbne i deres hænder, når de torsdag den 23. juni går til stemmeboksene for at afgøre Storbritanniens fremtid i EU. Ender det med et Leave, kan det udløse en lavine med ny nationalisme, folkeafstemninger i flere lande, og EU vil blive kastet ud i en dyb eksistentiel krise, hvor unionen kan blive tvunget til at gentænke sig selv. Den politisk-institutionelle krise vil blive forstærket af den økonomiske krise og recession, der ventes i kølvandet på et Brexit.

Omvendt kan et britisk ja til fortsat deltagelse i EU give unionen et kraftigt rygstød og være et tilbageslag for nationalistiske partier og kræfter, som i de seneste år har ført kampagne for udmeldelse eller ligefrem nedbrydning af EU.

Uanset om Remain eller Leave trækker det længste strå, afhænger efterspillet i høj grad af, hvor massiv sejren bliver. Kort sagt kan fire scenarier gøre sig gældende: nemlig hhv. stærkt eller svagt flertal til enten Leave eller Remain. Sejrens tyngde vil være helt afgørende for det videre forløb. Dertil kommer, om stemmeprocenten vil blive tilstrækkelig høj til, at man autoritativt kan sige, at sagen er endelig afgjort.

I praksis er det kun gennem en solid sejr, at den vindende blok vil opnå den fornødne autoritet til at fastlægge Storbritanniens fremtidige Europapolitik uden at skulle frygte protester eller måske ligefrem oprør fra det politiske bagland. Bliver stemmeprocenten under 50 pct., og vinder den ene blok kun en kneben sejr, vil den tabende part udfordre resultatet med argumenter om, at det store tavse flertal ikke deler opfattelse med vindersiden.

Hovedkonklusioner
  • Folkeafstemningen i Storbritannien kan få skelsættende betydning for Europas og EU’s fremtid. Uanset om Remain eller Leave vinder, bliver det helt afgørende for efterspillet, om der er tale om et stort eller lille flertal.
  • Kort sagt kan fire scenarier gøre sig gældende: nemlig hhv. stærkt eller svagt flertal til enten Leave eller Remain.
  • Et massivt flertal for Leave vil muligvis forkorte perioden med usikkerhed og forhandlinger mellem EU og Storbritannien, fordi resultatet angiver en klar retning: ud! Til gengæld vil briterne (og EU) ende med en løsning, hvor Storbritannien står uden for det indre marked, hvilket vil få de mest negative konsekvenser for EU og Storbritannien.
  • Et lille flertal for Leave vil skabe usikkerhed om det britiske udgangspunkt for de efterfølgende forhandlinger. Det kan føre til en længere periode med usikkerhed, til gengæld vil briterne være mere tilbøjelige til at søge en model, der sikrer dem fortsat adgang til det indre marked.
  • Et massivt flertal for Remain vil med danske og europæiske øjne være ønskeligt, da det vil sikre ro og stabilitet. Samtidig vil det give det bedste udgangspunkt for at sætte yderligere gang i en proces med flere reformer til gavn for fællesskabet. Og det vil frigive ressourcer, så EU kan fokusere på andre udfordringer. Samtidig vil Storbritannien kunne få afgørende indflydelse på udviklingen af det europæiske fælleskab.
  • Et lille flertal for Remain vil sandsynligvis også give umiddelbar ro og stabilitet i EU, men Cameron vil stå svækket, og resultatet vil heller ikke være tilstrækkeligt til at lægge låg på den betydelige interne EU-skepsis i Det Konservative Parti i Storbritannien.
  • Et Brexit kan føre til en sort fredag med store aktiekursfald, spekulation imod pundet, investeringsfald og en negativ kædereaktion, der fører til en økonomisk recession i Storbritannien, som vil forplante sig til resten af fællesskabet.
  • Omvendt vil et Remain udløse et kortvarigt økonomisk opsving, og et styrket pund, fordi det vil skabe stabilitet, øge tilliden og troen på fremtiden.
  • Konsekvenserne er asymmetriske for Storbritannien og for EU: Storbritannien er ved et Brexit truet af marginalisering og indre opløsning, fordi de skal bruge årevis på at forhandle nye handelsaftaler, mens skotterne vil presse på for en ny folkeafstemning.
  • EU er dog ikke truet af opløsning, da de store kernelande anført af Tyskland og Frankrig vil rykke tættere sammen og med nye reforminitiativer gøre alt for at forhindre flere dominobrikker i at falde.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.