Notat

Briterne vil blive i EU dér, hvor Danmark står til at ryge ud

Briterne vil gerne være med i mange område af EU's sikkerhedssamarbejde

Resume Trods den britiske premierministers forsikringer om, at ”Brexit betyder Brexit”, ønsker briterne at forblive i en lang række EU-tiltag på det sikkerhedsmæssige område. Det gælder f.eks. dataudveksling, politisamarbejdet Europol, anklagemyndighedssamarbejdet Eurojust, den europæiske arrestordre og den europæiske efterforskningskendelse. Det fremgår af den hvidbog med forslag til det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som den britiske regering fremlagde i juli.

På nogle områder er briterne sågar indstillet på at tilsidesætte den ellers principielle udmelding om, at Storbritannien ikke skal underlægges EU-Domstolens myndighed. Det sker i erkendelse af, at EU’s sikkerhedssamarbejde virker i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror, og dermed har betydning for borgernes sikkerhed.

De britiske overvejelser mht. sikkerhedssamarbejdet viser vigtigheden af det arbejde og den udvikling, som foregår i EU på området. Storbritannien har sat alle sejl ind på at forblive en del af dette. Det er tankevækkende ift. det danske retsforbehold, som på nogle områder allerede sætter Danmark uden for døren og som på sigt forventes at bringe Danmark endnu længere væk fra kernen i EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

Lykkes det briterne at få en tæt partnerskabsaftale med EU på det retlige område, kan det føre til den paradoksale situation, at Storbritannien kan ende med at være tættere på kernen i EU´s retlige og politimæssige samarbejde end Danmark. Også selv om Storbritannien har forladt EU.

Hovedkonklusioner
  • Den britiske regerings hvidbog om det fremtidige forhold med EU efter Brexit er fyldt med konkrete eksempler på vigtigheden af EU’s sikkerhedssamarbejde.
  • Briterne har sat alle kræfter ind på at forblive i store dele af samarbejdet.
  • Briterne ønsker bl.a., at der på det politi- og strafferetlige område findes aftaler, der er bedre end nogle af de hidtidige tredjelandsaftaler. I modsat fald frygtes et klart tab af operationel retshåndhævelse og strafferetlig kapacitet.
  • Det britiske embedsværk anser f.eks. den danske Europol-aftale som utilfredsstillende.
  • Danmark har som det eneste EU-land forbehold mod store dele af sikkerhedssamarbejdet, fordi det ligger under det retlige område.
  • Ud over Europol fremhæves ni konkrete EU-samarbejder, som Storbritannien ikke ønsker at forlade. Det gælder f.eks. dataudveksling og arrestordrer.
  • Samtlige ti områder falder under EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender, hvor Danmark har forbehold. Med mindre der indgås særaftaler, står Danmark står altså som udgangspunkt til at forlade disse, hvis reglerne en dag revideres og dermed får en overstatslig juridisk base.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.