Notat

Briterne har erkendt at Europol ikke er nok

En tilvalgsordning om Europol er ikke nok

Resume Hvordan skal en dansk tilvalgsordning for de retlige og indre anliggender i EU indrettes? Det spørgsmål er en embedsmandsgruppe og en politisk følgegruppe ved at afklare for de forligspartier, der i december indgik en aftale om at afholde en folkeafstemning om at udskifte det danske retsforbehold med en tilvalgsordning.
 
I dette notat kortlægger Tænketanken EUROPA de britiske og irske erfaringer med deres tilvalgsordninger for at vurdere, om Danmark her kan hente inspiration. Analysen viser, at Storbritannien og Irland er langt tættere integreret i EU end Danmark på det retlige område. De har brugt tilvalgsordningen til at komme med ind i kernen af det europæiske politisamarbejde, og i de sidste fem år er Storbritannien gået med i 76 EU-retsakter og initiativer inden for EU´s retlige og indre anliggender. Det har Danmark været forhindret i på grund af retsforbeholdet.  
 
Historisk set har Storbritannien indtaget en position som et relativt fodslæbende EU-medlem, men på det retlige område tegner der sig et mere nuanceret billede. Selv om Storbritannien og Irland i modsætning til Danmark står uden for Schengen-grænsesamarbejdet, har de på lang række andre områder valgt en proaktiv og pragmatisk tilgang til EU-samarbejdet.
 
Briternes deltager nu i så mange dele af EU’s retssamarbejde, at det vil være problematisk, hvis Danmark nøjes med at lave et tilvalg af europol. Samtidig udgør den britiske praksis en alvorlig politisk udfordring til ikke mindst Dansk Folkeparti, der har sagt, at de skeler til Storbritannien i EU-politikken.

Hovedkonklusioner
  • På det retlige område er Storbritannien og Irland langt tættere på kernen af EU, end mange forestiller sig, fordi landene i stor stil benytter deres tilvalgsordninger.
  • Tilvalgsordningerne har givet briterne og irerne langt større valgfrihed og handlerum for at deltage i EU-tiltag, der er i deres nationale interesse.
  • Skal Danmark følge det britiske eksempel, kan vi ikke nøjes med at være med i Europol. Briterne er med i mange andre civil- og strafferetlige EU-regler, viser Tænketanken EUROPAs kortlægning.
  • Briterne og irerne stemmer ja til fleste EU-afgørelser inden for de områder, hvor de har gjort brug af deres tilvalgsordning.
  • Storbritanniens tilvalg af EU’s samarbejde på retsområdet er en udfordring for ikke mindst Dansk Folkeparti, der er i partigruppe med de britiske konservative i Europa-Parlamentet.

Dowload hele notat om briternes tilvalgsordning

Tænketanken EUROPA har udarbejdet en omfattende række af notater og analyser om det danske retsforbehold. Læs mere om retsforbeholdet
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.