Notat

Briterne bøjer af i forhandlinger om Brexit

Theresa May i samtale med Donald Tusk. Foto: Det Europæiske Råd.

Resume Den nyligt indgåede rammeaftale mellem EU og Storbritannien ventes endelig godkendt på EU-topmødet d. 14-15. december. Aftalen er et vidnesbyrd om, at Storbritannien har givet meget store indrømmelser til EU for at komme videre til anden fase i Brexit-forhandlingerne. Dermed synes risikoen for et hårdt Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en skilsmisseaftale, væsentlig mindre.

Der er dog stadigvæk en reel risiko for, at de hårde brexiteers i den britiske regering underløber Theresa May og løber fra briternes aftale med EU. Dette vil resultere i et totalt kaos med katastrofale følger – ikke mindst for briterne.

De fremskridt, som trods alt har indfundet sig, skyldes, at Theresa May har givet sig på en række områder, der tidligere udgjorde ”røde linjer” for briterne. Det gælder f.eks. ift. regningen efter Brexit, EU-Domstolen og EU-borgeres rettigheder i Storbritannien efter Brexit. Det er også værd at bemærke, at Storbritannien reelt har åbnet for at blive i EU’s indre marked, hvis der ikke findes en god løsning på grænsespørgsmålet i Nordirland. Ingen aner, om sådan en løsning findes.

Meget taler for at der indgås en transitionsaftale mellem EU og Storbritannien, der løber indtil udgangen af den nuværende EU-budgetperiode – dvs. til udgangen af 2020. Det kan måske købe tid til at forhandle en udvidet handelsaftale mellem EU og Storbritannien, inden briterne endeligt træder ud af EU’s indre marked. Problemet er blot, at ingen aner, hvilken aftale briterne ønsker – tilsyneladende heller ikke briterne selv.

Hovedkonklusioner
  • Der er sket tilstrækkelige fremskridt i Brexit-forhandlingerne om Storbritanniens økonomiske forpligtelser, borgerrettighederne og Nordirland. Det ventes EU’s stats- og regeringschefer at bekræfte på EU-topmødet 14.-15. december.
  • Den fælles rammeaftale mellem EU27 og Storbritannien, der afslutter første fase af forhandlingerne, rummer en række opsigtsvækkende formuleringer, der kan bane vej for et blødt Brexit og binde Storbritannien tættere til EU, end det ellers har set ud til.
  • Theresa May har måttet opgive flere af sine røde linjer i Brexit-forhandlingerne. Det har sat hende under hårdt pres i London, og flere ministerudmeldinger rejser tvivl om briternes vilje til at leve op til forpligtelserne i rammeaftalen.
  • Rådet, EU-Parlamentet og Europa-Kommissionen stiller skrappere og mere forpligtende krav til Storbritannien, inden en overgangsaftale kan komme på tale, der måske kan forlænge det britiske exit frem til udgangen af 2020.
  • Der er stadig enorm usikkerhed om, hvilken handelsaftale den britiske regering ønsker at indgå med EU. Det komplicerer den videre forhandlingsproces, der skal ske i et rasende tempo over de næste ti måneder.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.