Notat

Brexit vil medføre betydelig reduktion i EU's militære tyngde

Uden Storbritannien vil EU være svækket militært

Resume Hvis briterne ved den kommende folkeafstemning om deres EU-medlemskab vælger at sige farvel til det europæiske samarbejde, vil det medføre en markant svækkelse af EU-landenes samlede militære magt. På en række strategisk vigtige militære parametre udgør briterne en global magtfaktor og en absolut spydspids i forhold til de øvrige lande i EU.
 
Både det udenrigs- og forsvarsmæssige samarbejde mellem EU-landene har udviklet sig kraftigt frem til i dag, og sikkerhedspolitikken spiller en dominerende rolle på den aktuelle europæiske dagsorden. EU ikke råder endnu ikke over en fælles hær, men bl.a. Tyskland presser på for at få etableret et fælles hovedkvarter med militær kapacitet. Allerede nu er den militære kapacitet i de enkelte medlemslande dog afgørende for EU’s mulighed for at agere som samlet blok internationalt, og Brexit kan derfor få betydning.
 
Tidspunktet for en udenrigspolitisk devaluering af EU kunne næppe være værre. Flygtningesituationen, uro i en række af de europæiske nærområder, forholdet til Rusland og USA's stadig mere tilbagetrukne militære rolle i Europa gør muligheden for selvstændige militære interventioner vigtigere for EU. Et farvel til briterne må betegnes som et stort tilbageslag for EU – også militært.
 
Men paradokset er, at det måske kan føre til en stærkere forsvarsunion i EU, fordi Tyskland og Frankrig rykker tættere sammen og meget vel kan finde på lancere et nyt fælles forsvarsudspil efter et evt. Brexit.

Hovedkonklusioner
  • Et britisk exit fra EU vil medføre en markant svækkelse af EU-landenes samlede militære kapacitet, og det kan få store udenrigspolitiske konsekvenser på et tidspunkt med flere kriser.
  • Storbritanniens forsvarsbudget udgør alene næsten 22 pct. af EU-landenes samlede udgifter til militæret. Målt på militær personel udgør briterne over 11 pct. i EU-landenes samlede styrke, og en Brexit vil efterlade et alvorligt tomrum på et tidspunkt, hvor USA presser på for, at EU-landene tager et større ansvar for det fælles forsvar.
  • Forlader Storbritannien EU, kan det føre til markante forskydninger i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), hvor den fransk-britiske akse har været den drivende kraft.
  • Brexit kan blive en gamechanger, der får Tyskland og Frankrig til at lancere et fælles forsvarspolitisk udspil, der kan styrke det forsvarspolitiske samarbejde i hjertet af EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.