Rapport

Brexit presser dansk forsknings- og uddannelsessektor

Resume Hvordan vil Brexit påvirke Danmarks omfattende forsknings- og uddannelsessamarbejde med Storbritannien? Denne nye rapport, som er udarbejdet af Tænketanken EUROPA og Tænketanken DEA, kaster lys over de store juridiske og økonomiske konsekvenser, som briternes udtræden af EU efter alt at dømme vil få for den danske uddannelsessektor.

Tænketanken EUROPA har i samarbejde med Tænketanken DEA undersøgt de mulige konsekvenser af Brexit for det omfattende forsknings- og uddannelsessamarbejde, der i dag finder sted mellem Danmark og Storbritannien. Rapporten fokuserer især på samarbejdet inden for programmerne Horizon 2020 og Erasmus+, som har stor finansiel og juridisk betydning for de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Rapporten går i dybden med fire mulige scenarier for Brexit – Norge-scenariet, Naboskab-scenariet, Canada-scenariet og No deal – som i forhold til konsekvenser for det forsknings- og uddannelsesmæssige samarbejde spænder fra status quo til, at Storbritannien slet ikke får nogen tilknytning til EU’s rammeprogrammer.

Mens der både i Storbritannien og Bruxelles er stor interesse i at etablere en samarbejdsaftale om forskning og uddannelse, har de to områder indtil videre ikke været et særskilt fokus i forhandlingerne om Brexit.

Der er derfor risiko for, at der ikke vil være tid nok til at få en aftale på plads, inden Storbritannien formelt udtræder af EU – efter alt at dømme ved udgangen af 2020.

Rapporten viser bl.a. at:

  • De danske uddannelsesinstitutioner er ikke forberedte på et hårdt Brexit. Falder forhandlingerne til jorden, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for de danske forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  • På forskningsområdet vil en begrænset britisk deltagelse i EU's 9. rammeprogram for forskning og innovation (FP9) betyde, at danske forskningsinstitutioner mister en central finansiel og juridisk ramme for det videre samarbejde med britiske forskere og virksomheder.
  • Et hårdt Brexit præsenterer de danske forskningsinstitutioner for en mulighed for i højere grad at rekruttere topforskere, som er ansat på et britisk universitet, men ønsker fortsat tilknytning til EU’s programmer.
  • Ligeledes kan Brexit betyde, at forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder fra tredjelande vil være på udkig efter alternative europæiske samarbejdspartnere, som kan give adgang til EU’s indre marked og finansieringsmuligheder.
  • Det vurderes som overvejende sandsynligt, at Storbritannien ønsker at udtræde af Erasmus+-samarbejdet. På de videregående uddannelser kan bortfaldet af dette stipendie føre til lavere mobilitet fra Danmark til Storbritannien.
  • Brexit kan desuden føre til markante stigninger i studieafgifter for danske studerende på hele uddannelser i UK og dermed lavere søgning.
  • Danmark er allerede under pres for at finde nye alliancepartnere, som kan udfylde tomrummet efter briterne.

Rapporten er bestilt og finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og udarbejdet i et samarbejde mellem Tænketanken EUROPA og Tænketanken DEA.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.