Notat

Brexit – kompromis eller kaos?

Jean-Claude Juncker og Donold Tusk orienterer pressen om Brexit.

Resume Det britiske nej til EU har kastet Storbritannien ud i politisk og økonomisk kaos, og det er endnu uklart, hvad Storbritannien vil gøre. Den sandsynlige leder af det konservative parti, indenrigsminister, Theresa May, har sagt, at Brexit skal respekteres samt at immigrationen skal reduceres. Hun forventes heller ikke at ville betale til EU. Det vil sige, at Storbritannien ikke kan acceptere en norsk løsning, som bl.a. giver adgang til EU’s indre marked.
 
I værste fald, hvis der ikke nås frem til en fælles aftale, kan det føre til en voldsom økonomisk nedtur for og mulig opsplitning af Storbritannien. De økonomiske konsekvenser kan forplante sig til hele EU, ligesom det politisk kan få betydning, da EU vil være nødt til at udskyde udfordringer som f.eks. flygtningekrisen.
 
Der er derfor grund til at arbejde for en aftale som EU’s handelsaftale med Canada, CETA, der giver grundlag for en stabil økonomisk udvikling i et samlet Storbritannien. Herved undgås nye toldrestriktioner på varer, samtidig med at briterne sikres adgang til handel med tjenesteydelser og mulighed for at nuværende finansielle institutioner fra London kan fortsætte deres aktivitet i EU. Det kræver, at briterne accepterer adgang for EU-arbejdstagere, men det vil reducere de økonomiske tab og være politisk fordelagtigt for begge sider.
 
Et realistisk scenarie er en kombination præget af kaos på kort sigt og herefter politisk besindelse, hvor briter bosiddende i EU og EU-borgere bosiddende i Storbritannien får opholdsret, alle uden ret til sociale ydelser, og de økonomiske relationer mellem Storbritannien og EU baseres på den canadiske model

Hovedkonklusioner
  • Udfaldet af den britiske afstemning har som forudsagt ført til politisk kaos og økonomisk uro i Storbritannien.
  • Finansmarkeder og kreditvurderingsinstitutioner har reageret negativt på det britiske nej, og pundet er faldet til det laveste niveau siden 1985 ift. dollaren.
  • Storbritannien, som står med både et betragteligt betalingsbalanceunderskud og et underskud på de offentlige finanser, risikerer at tabe meget af den ellers forudsete økonomiske vækst i årene fremover. Men også dele af resten af EU kan tabe meget på Brexit.
  • Både EU og Storbritannien har dog interesse i forholdsvis hurtigt at finde en løsning med så tætte forbindelser som muligt.
  • Der kan skitseres to overordnede scenarier for den retning, forhandlingerne kan gå: Bruddet mellem EU og Storbritannien kan enten udvikle sig til en pragmatisk eller en kaotisk skilsmisse.
  • Den pragmatiske model kræver, at der opbygges nye, tætte handelsrelationer som i aftalen mellem EU og Canada, suppleret med en ret for finansielle institutioner allerede etableret i Storbritannien til at drive virksomhed fra London og fri immigration af EU-arbejdstagere til Storbritannien med optjeningsmulighed for sociale ydelser.
  • Det kaotiske brud vanskeliggør bl.a. fri passage mellem Nordirland og Irland og den irske fredsproces. Handelsrelationerne bygger på WTO og belægges med told. Skotter og nordirere stemmer sig ud af Storbritannien. Det fører til stor økonomisk nedtur for Storbritannien og smitter negativt af på EU, som risikerer større politisk støtte i befolkningerne til de nationalistiske kræfter.
  • Det mest sandsynlige synes at være en blanding af kaos over de næste par år efterfulgt at en politisk aftale om opholdsret m.v., når der politisk ikke er anden udvej. Herved kan en opsplitning af Storbritannien måske undgås, og der indgås en aftale baseret på den rene canadiske model og varierende grad af frihandelsaftaler mellem Storbritannien og resten af verden.
  • Det økonomiske tab vil nærme sig de seks pct. i BNP per indbygger i forhold til en situation uden Brexit som forudset af en række økonomiske analyser på længere sigt. Undervejs vil både Storbritannien og dele af EU have oplevet recessioner og politiske kriser.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.