Notat

Brexit kan slå knude på britisk strøm af data

Resume Op imod 800 danske datterselskaber i Storbritannien kan blive afskåret fra at udveksle altafgørende data med EU, hvis briterne ikke får en smidig aftale efter Brexit. Det store spørgsmål er, om briterne vil acceptere at leve op til EU’s høje databeskyttelsesniveau, eller forsøge at dumpe persondatabeskyttelsen med henblik på at tiltrække digitale virksomheder. Hvis EU accepterer en aftale, der giver briterne lov til at sænke standarderne, kan det betyde, at digitale virksomheder vil forbigå EU-landene og i stedet søge til Storbritannien. Samtidig kan det medføre ringere databeskyttelse til danske og europæiske forbrugere.

It-sektoren er, sammen med den finansielle sektor, nogle af Storbritanniens erhvervsmæssige førerpositioner. Den fortsatte udveksling af data er derfor en stor prioritet for briterne, som ikke ønsker at sætte deres førerposition over styr ved at kappe forbindelsen til den digitale del af det indre marked. Ønsker briterne fortsat at kunne udveksle data over kanalen, skal de have en dataudvekslingsaftale med EU.

En barriere for dataudveksling kan opstå, hvis Kommissionen ikke anser databeskyttelsesniveauet i Storbritannien som tilstrækkeligt, eller hvis EU-Domstolen ved en eventuel sag kommer til samme konklusion. Nogle frygter, at en britisk aftale – ligesom den amerikanske Safe Harbour-aftale – i yderste konsekvens kan blive underkendt, hvorved der helt sættes en stopper for dataudvekslingen.
 
Med mange danske datterselskaber i Storbritannien er det i dansk interesse at sikre ens regler for databeskyttelse på tværs af kanalen efter Brexit. Det vil både være til gavn for den danske industri og for de danske forbrugere.

Hovedkonklusioner
  • Fælles regler for databeskyttelse er fundamentet for fri dataudveksling mellem virksomheder i EU.
  • Skal virksomheder i Storbritannien – herunder op mod 800 danske datterselskaber – fortsat kunne udveksle data med resten af EU efter Brexit, skal briterne have samme høje databeskyttelsesstandarder. Her bliver det helt afgørende, hvilken aftale EU og Storbritannien forhandler på plads.
  • Får Storbritannien en tilknytningsaftale, der ligner EU’s aftale med Canada, er der frygt for, at databeskyttelsesniveauet i Storbritannien falder. Det kan betyde at digitale virksomheder vil vælge at placere sig i Storbritannien frem for resten af EU, og at datasikkerheden svækkes for forbrugere i Danmark og resten af EU.
  • Hvis Storbritannien spekulerer i at udarbejde mere lempelige regler for databeskyttelse og på den baggrund få en dataudvekslingsaftale med EU kan det fragmentere det indre marked og skabe ulige konkurrence.
  • Der er desuden risiko for, at dataudvekslingen mellem Storbritannien og EU helt stoppes, hvilket kan få endnu større økonomiske konsekvenser. Det kan blive tilfældet, hvis Storbritannien må forlade forhandlingerne helt uden en aftale, eller hvis en evt. aftale erklæres ugyldig af EU-Domstolen, ligesom det skete med den amerikanske Safe Harbour-aftale.
  • Det er i dansk interesse at der sikres ens regler for databeskyttelse på tværs af kanalen efter Brexit. Det vil være det bedste scenarie for både dansk erhvervsliv og danske forbrugere.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.