Notat

Blå vælgere er mest skeptiske over for EU

Danskernes holdninger til EU i blå og rød blok

Resume De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre-venstre akse i EU-spørgsmål, som kendetegner indenrigspolitikken. Det viser en ny gennemgang, som Tænketanken EUROPA har foretaget af et omfattende datamateriale. Den viser også, at vælgerne i blå blok generelt er lidt mere skeptiske end rød blok.
 
Overordnet set er der stor dansk opbakning til et tæt EU-samarbejde, men ser man nærmere på fordelingen af røde og blå vælgere, er der signifikante højre-venstre skel. Røde vælgere prioriterer emner som miljø og fælles EU-regler om asyl- og indvandring. Blå vælgere er fortalere for frihandelsaftalen med USA.
 
De to fløjes vælgere er derimod på linje, når det kommer til de helt overordnede EU-forhold, som medlemskabet i sig selv, det indre marked, og fremtiden for de danske EU-forbehold. Dermed er der grobund for en konstruktiv og indholdsbaseret politisk drøftelse af EU i forbindelse med danske folketingsvalg.
 
EU-spørgsmål har imidlertid ikke fået den vægt, de burde have i den danske valgkamp, og det er et demokratisk problem. EU betyder så meget for Danmark, at vælgerne bør vide, hvor partierne står i forhold til de store temaer i en kommende valgperiode. Det gælder f.eks. bankunionen, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og asylsamarbejdet.

Hovedkonklusioner
  • Generelt er danskerne på tværs af de politiske fløje store EU-tilhængere. Der er dog betydelige forskelle på EU-opbakningen blandt røde og blå vælgere, når det kommer til en lang række konkrete EU-politikker.
  • Områder som EU’s bankunion, energipolitik, asyl- og indvandringspolitik, frihandelsaftaler, vandrende arbejdstageres rettigheder og større fælles indsats for miljøet deler fløjene.
  • Generelt er blå bloks vælgere lidt mindre EU-positive end rød blok. Det gælder dog ikke mht. til den såkaldte Dublin-forordning om tilbagesendelse af asylansøgere og frihandelsaftalen TTIP, hvor blå bloks vælgere er mest positive.
  • Derimod er der ingen statistisk signifikant forskel på de to vælgergruppers holdning til de overordnede linjer i samarbejdet, herunder selve EU-medlemskabet, det indre marked samt forsvars- og retsforbeholdet.
  • Hvis de traditionelt EU-positive partier holder EU ude af valgkampen, fordi de forventer stor dansk euroskepsis, føler modvilje mod at skulle ud i endnu en sort-hvid debat om EU, eller forventer manglende interesse blandt vælgerne, så tager de fejl.
  • Tænketanken EUROPAs gennemgang af danskerne holdninger til en række centrale EU-områder modbeviser disse forventninger.
  • Danskerne er som udgangspunkt positive over for samarbejdet, og der er gode muligheder for blå og rød blok at positionere sig på specifikke politikområder.
  • Det er derfor et paradoks, at partierne ikke inddrager EU mere i valgkampen.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.