Notat

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab

Resume Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen. 53 pct. er imod, 26 pct. er for, og 21 pct. ved ikke. Men hvis markante ledere i samfundet melder klart ud, er sagen en anden. Det viser en ny analyse, som Tænketanken EUROPA kan offentliggøre på baggrund af en meningsmåling gennemført af YouGov. Hele 44 pct. af Danmarks befolkning er således ”enig” eller ”meget enig” med nationalbankdirektør Lars Rohde i, at en dansk deltagelse i bankunionen er bedst mulig varetagelse af danske interesser. Blot 24 pct. er ”delvist” eller ”helt” uenige.
 
Generelt føler befolkningen, at spørgsmålet om bankunionen er kompliceret stof. De efterspørger bedre information om bankunionen, hvis de skal tage stilling til den. Lige knap hver tredje modstander føler sig ikke godt nok klædt på til at kunne tage stilling. Det er især kvinderne, der ønsker mere viden, hvorimod mændene (ifølge dem selv) føler sig mere hjemme i det komplicerede stof. 
 
Det er bekymring vedrørende ubetalte regninger fra sydeuropæiske banker og mangel på viden, der er afgørende i forhold til spørgsmålet om dansk deltagelse i bankunionen. 3 ud af 10 modstandere mener, at vi bør frygte regningen fra udenlandske banker.
 
Meningsmålingen viser, at danskerne går ind for en bankunion, hvis det sikres, at det er bankerne og ikke skatteborgerne, der betaler i tilfælde af bankkrak. Hele 47 pct. af danskerne går således ind for en bankunion, hvis bankerne selv betaler. 26 pct. siger ”nej”, mens 27 pct. svarer ”ved ikke”. I den forbindelse er det væsentligt at fremhæve, at bankunionen reelt baserer sig på den danske model, der blev udviklet i de forskellige bankpakker i kølvandet på finanskrisen i 2008.
 
Indirekte er der tilfredshed at spore med Finanstilsynet i Danmark. 43 pct. af befolkningen ønsker således ikke, at tilsynet af de store banker overgår fra Finanstilsynet til et fælleseuropæisk tilsyn. Derfor er det afgørende, at det bliver klart, at et fælleseuropæisk tilsyn bygger på skuldrene af det nationale tilsyn.

Hovedkonklusioner
  • Den danske befolkning er kritisk over for, om Danmark skal tilslutte sig en europæisk bankunion. Klare udmeldinger fra markante ledere øger dog opbakningen så markant, at der kan mønstres et positivt flertal.
  • Det er brug for mere viden om bankunionen. Andelen af tvivlere er høj – især blandt de adspurgte kvinder.
  • En af de væsentligste årsager til befolkningens modstand mod bankunionen er bekymring for, om Danmark og danske skatteborgere kan komme til at hænge på regningen for udenlandske banker.
  • Befolkningen ønsker dog at tilslutte sig bankunionen, hvis det sikres, at skatteborgerne ikke skal betale for udenlandske bankers dårligdomme.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.