Notat

179.989 EU-borgere kan stemme ved kommunalvalget

Mange EU-borgere kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalget

Resume Når der om få uger afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, har 179.989 EU-borgere stemmeret. Det svarer til 4 pct. af samtlige stemmeberettigede, og andelen stiger år for år. EU-borgeres ret til at stemme følger direkte af EU’s unionsborgerskab, der også giver ret til at stille op ved lokalvalg. Mere end 100.000 danskere, der har bosat sig i andre EU-lande, har også denne ret.

EU-borgere udgør dels et potentiale for at hæve valgdeltagelsen, dels for at påvirke udfaldet af kommunal og regionsvalget. Det gælder ikke mindst i de kommuner, hvor der er relativt flest EU-borgere. Her er København suveræn topscorer med godt 40.000 stemmeberettigede EU-borgere, hvilket svarer til omkring 8 pct. af vælgerne eller næsten 8.000 flere potentielle stemmer end Venstre fik i København ved det seneste kommunalvalg i 2013. Også i andre kommuner i Region Hovedstaden, de jyske grænsekommuner samt i Billund, Samsø og Horsens udgør EU-borgere en betydelig andel af de stemmeberettigede.

Der er dog meget få EU-borgere i Danmark, der stemmer eller stiller op til valg. For EU-borgere fra de nye hovedsageligt østeuropæiske lande var stemmeprocenten ved kommunal- og regionsvalget i 2013 helt nede på 14,7 pct. Hvis udenlandske borgeres stemmeprocent blev løftet op på niveau med danske vælgere, ville den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget stige med 2,7 procentpoint. I mange kommuner kunne udenlandske vælgere få afgørende indflydelse på resultatet.

Hovedkonklusioner
  • Om få uger skal danskerne stemme til kommunal- og regionsvalget, hvor det – modsat folketingsvalg – ikke kun danske statsborgere, der kan stemme. Stemmeretten og retten til at stille op ved valget tilkommer også EU-borgere, islændinge og nordmænd, der har bopæl i Danmark og andre udlændinge, der har boet i Danmark i mindst tre år.
  • I alt har 355.881 udlændinge stemmeret i år. Det er 87.671 flere vælgere end ved sidste valg, svarende til en stigning på 33 pct.
  • 179.989 er EU-borgere. 22.159 er islændinge eller nordmænd. 153.733 er fra øvrige lande.
  • Gruppen af EU-borgere er større end antallet af personer, der stemte på Alternativet ved folketingsvalget i 2015. I København er der flere EU-borgere, der kan stemme ved valget i 2017, end antallet af stemmer, som Venstre fik i København ved valget i 2013.
  • Selv om EU-borgernes traktatfæstede ret til at stemme har eksisteret i snart 25 år, er der stadig få, der gør det.
  • Borgere fra de nye EU-lande den gruppe, der havde den suverænt laveste valgdeltagelse ved valget i 2013. Kun 14,7 pct. stemte, mens 39,6 pct. af de stemmeberettigede fra de gamle EU-lande stemte. Stemmeprocenten ved var i 2013 på 71,9 pct.
  • Der er potentielt mange stemmer at hente ved at involvere flere EU-borgere i lokaldemokratiet. Det gælder særligt i de kommuner, hvor der er en høj andel EU-borgere i vælgergruppen.
  • Københavns Kommune er topscorer med 8 pct. EU-borgere. Generelt er der mange EU-borgere i hele Region Hovedstaden.
  • I resten af landet er det særligt grænsekommunerne, men også kommuner som Billund, Samsø og Horsens, der har en stor andel vælgere med statsborgerskab fra andre EU-lande.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.