Analyse

Styrk EU som handels-supermagt

Resume Donald Trump er på vild flugt væk fra WTO og hele den liberale verdensorden med forpligtende internationale regelsæt. EU må svare igen.

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten 5. april 2018.

Millioner marcherer i de amerikanske gader for våbenkontrol. Det er der i allerhøjeste grad brug for. For fornuftens skyld. Der er også brug for våbenkontrol i den handelskrig, som USA’s præsident, Donald Trump, har indledt. I første række mod Kina og asiatiske lavpriskonkurrenter. Og fra 1. maj måske også mod EU og andre lande.

Han mener, at 25 pct. told på udenlandsk fremstillet stål og 10 pct. på udenlandsk aluminium kan redde amerikanske virksomheder. Det næste er milliardstore sanktioner imod kinesiske fabrikanter.
Historien viser, at handelskrige er skadelige for verdensøkonomien og velstanden. Ingen lande er vindere. Alle bliver tabere.

EU truer med modgående foranstaltninger mod USA, hvis Trump gør alvor af sine trusler om også at ramme europæiske eksportører. Det er en klassiker. Noget for noget. Men bagefter følger eskalationen. Fyrer Trump så løs mod Volkswagen, Citroën og Fiat?

Det er ikke i EU’s interesse at optrappe handelskrigen. Alle økonomiske studier, herunder fra IMF og OECD, viser, at højere toldtariffer og investeringshindringer kan føre til flere procents velstandsstab i Europa såvel som USA og Kina. Økonomisk en dobbelt brexit. Med negative effekter for alle.

EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, arbejder for at afværge handelskrigen. Men vil rationelle økonomiske konsekvenser vinde lydhørhed hos Twitter-præsidenten?

Hans økonomiske politik vil beskytte solnedgangsindustrier og fossilt forbrug bag handelsmure, hvilket er meget kortsigtet og forvridende. En transatlantisk frihandelsaftale vil være meget mere fremsynet til at sætte de globale standarder.

EU skal naturligvis ikke tolerere, hvis Kina via statssubsidieret stålproduktion dumper på verdensmarkedet. Det må imødegås inden for WTO’s handelsregler. Men Trumps nye skyderier på handelsscenen er langt mere omfattende. Han vil gribe til handelsprotektionisme med højere tariffer og tekniske handelshindringer over en bred front.

Nogle mener, at det er led i en strategisk dagsorden for at inddæmme Kinas fremmarch på flere og flere industriområder, fra telekommunikation og højhastighedstog til bioinformatik og robotter. Tiden vil vise det.

Men Trump er på vild flugt væk fra WTO og hele den liberale verdensorden med forpligtende internationale regelsæt. Det kan torpedere grundlæggende værdier, som USA siden Den Anden Verdenskrig har forsvaret i parløb med fremsynede europæere.

EU befinder sig i en tofrontskrig imod den civiliserede verdensorden og fundamentale værdier i det internationale samfund. Mod øst har Putins Rusland krænket og invaderet territorialstater, og senest ser det ud til, at hans hemmelige agenter har forgiftet flere i Storbritannien.

EU-landene har i solidaritet med briterne udvist stribevis af russiske diplomater. Mere er i vente.

Vi har allerede lavet handelssanktioner imod Rusland for invasionen i Krim, men i EU-landene skal vi måske forberede os mod næste bølge af cyberkrig, som russiske hackere kan lancere mod sårbar vestlig infrastruktur og mod vore demokratiske valghandlinger?

I det 21. århundrede er de traditionelle militære krige og tabte menneskeliv faldet kraftigt i forhold til sidste halvdel af det 20. århundrede, men der føres også andre krige, blot med andre midler, som handelskrig og cyberkrig.

Vi kan i 2018 endnu glæde os over, at oplysningsprojektet og fremskridtet er blevet konsolideret, trods pludselige, højfrekvente tilbageslag. Vi bør ikke lade os lulle i søvn. En ny global økonomisk krise kan destabilisere endnu mere end den sidste, og vi slås stadig med de populistiske eftervirkninger af finanskrisen i 2007.

EU-projektet har, trods flere dødsprofetier, overlevet, men det udfordres fra flere kanter af nationalistisk og protektionistisk populisme. Det er i vores fælles interesse at forsvare de civilisatoriske fremskridt opnået gennem generationers hårde slid og forpligtende aftaler. Handelskrigen fra Trump såvel som en cyberkrig fra Rusland må imødegås. Med mere oplyste modforanstaltninger.

Når Trump skyder løs med toldsatser og bygger mure, kan EU udfylde tomrummet ved at føre en mere offensiv handelspolitik. EU kan indgå flere frihandelsaftaler, som dem vi har indgået med Sydkorea, Japan, Singapore og Canada. Mexico og Mercosur er oplagte, så vi kan handle endnu mere i Trumps baggård.

Hvorfor ikke også en friere handelspolitik med Afrika som led i ny Marshall-plan, hvor de afrikanske lande samtidig forpligter sig til at få styr på emigrationen og stoppe udvandringen til Europa?

Hvis EU handler proaktivt – i stedet for at lade sig presse af Trump og Putin tilbage til fortiden – kan Europa blive den nye globale supermagt på handelsscenen. Eller sagt mere populært: Make Europe great again.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.