Notat

Studerende fra andre EU-lande er en god forretning

SU til udenlandske studerende er godt givet ud

Resume I 2013 afsagde EU-domstolen den såkaldte SU-dom. Dommen betyder, at alle EU-borgere i Danmark, der studerer og samtidig arbejder over 10-12 timer ugentligt, har ret til SU. Det har medført en stigning i antallet af SU-modtagere fra andre EU-lande, hvilket har fået uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, til at kræve værn, der kan bremse udviklingen.

Det forekommer dog at være et meget drastisk skridt i den nuværende situation. Selv om stigningen er betydelig, holder både antallet af studerende og de økonomiske omkostninger sig nemlig inden for det skøn, som regeringen selv har haft for udviklingen. Der er således 82 mio. kr. lunte tilbage, før ”SU-bomben” springer.

Undersøgelser viser desuden, at det er en god forretning for Danmark at tiltrække udenlandske studerende – hvis de fastholdes. Både på de korte og de lange videregående uddannelser giver udenlandske studerende et samfundsøkonomisk overskud. På den måde er de faktisk med til at finansiere det danske SU-system. Det gælder især studerende fra Østeuropa, som i højere grad end f.eks. studerende fra de nordiske lande bliver i Danmark efter endt uddannelse. Beskæftigelsen er særligt høj på tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.

Udenlandske studerende er ikke et problem, men en del af løsningen på Danmarks demografiske udfordringer, herunder tiltrækningen af højtkvalificeret arbejdskraft. Der er til gengæld brug for en nærmere analyse af, hvordan vi får fat i og fasholder dygtige studerende fra andre EU-lande, så de bliver en endnu bedre forretning for Danmark.

Hovedkonklusioner
  • Efter EU-domstolen i 2013 afsagde dom i den såkaldte SU-sag, har der været en markant stigning i antallet af EU-borgere på SU. I 2015 er antallet af helårsstøttemodtagere nået 4.484 helårsstøttemodtagere.
  • Det er dog stadig et godt stykke under regeringens skøn for antallet af SU-modtagere fra EU-lande på 5.500 helårsstøttemodtagere. Alligevel har stigningen fået uddannelses- og forskningsministeren til at kræve værn, der kan bremse udviklingen.
  • Intet tyder imidlertid på, at stigningen skyldes, at flere studerende kommer til Danmark pga. muligheden for SU. Faktisk er der kun en lille stigning i antallet af EU/EØS-studerende i Danmark efter dommen faldt i 2013. Stigningen er alene 4 pct. fra 2013-2014, hvilket sammenlignet med årene før er lavt.
  • Analyser viser, at der i gennemsnit er en økonomisk gevinst for det danske samfund på 27.000 kroner pr. udenlandske studerende. Det er dog afgørende, om vi er i stand til at fastholde de studerende i beskæftigelse efter endt uddannelse.
  • Det er især de østeuropæiske studerende, som bliver i Danmark efter endt uddannelse, mens f.eks. skandinaver i højere grad rejser hjem igen.
  • Flere østeuropæiske studerende er altså en rigtig god nyhed, og reelt er de en bedre samfundsøkonomisk forretning end f.eks. studerende fra andre nordiske lande.
  • Det er særligt økonomisk attraktivt at optage internationale studerende på erhvervsakademier og på lange videregående uddannelser. Når man kigger på fordelingen af de EU-borgere, der modtager SU, er det især på disse uddannelser, at de er repræsenteret.
  • Danske politikere bør ikke gøre studerende fra andre EU-lande til syndebukke for noget, der er en samfundsøkonomisk overskudforretning. Men Danmark bør analysere området med henblik på at blive endnu bedre til at udnytte potentialet i udenlandske studerende.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.