Kommentar

Stort potentiale for Danmark i EU's genopretningsfond

Dette indlæg blev bragt i Altinget d. 28. april 2021.

I en række EU-lande fylder debatten om EU’s 5.595 mia. kr. store Genopretningsfond en del. I Polen og Italien har uenighed om fonden sågar betydet, at regeringer er faldet fra hinanden. Det er der en grund til. Italien, Spanien, Frankrig og Polen står nemlig til at modtage ca. 60 pct. af midlerne i fonden, hvoraf 57 pct. skal gå til grønne og digitale projekter.  

Danmarks andel af midlerne i Genopretningsfonden vil nok ligge omkring 11 mia. kr., så mulighederne for dansk økonomi i fonden ligger derfor snarere i at øge dansk eksport til de andre EU-lande. 

De store modtagere af midler fra fonden - Italien, Spanien, Frankrig og Polen - udgør i dag kun 21 pct. af Danmarks eksport til EU-landene. For at dansk erhvervsliv kan få maksimalt ud af fonden, vil det derfor kræve, at danske virksomheder i samarbejde med f.eks. Udenrigsministeriets Trade Council og de danske ambassader i Syd- og Østeuropa søger mod andre eksportmarkeder end de traditionelle.

At eksportere sine varer over grænserne er forbundet med en række yderligere omkostninger der ikke eksisterer ved indenrigssalg, og derfor ser vi traditionelt, at eksportvirksomheder er mere produktive, og dermed bedre i stand til at absorbere disse omkostninger og opnå en profit. Omkostningerne er særligt høje for nye markeder, hvor virksomhederne mangler fornøden knowhow og kontakter. Set i dét lys, kunne allokeringen af EU’s midler have været bedre for danske virksomheder, men det betyder dog ikke, at løbet er tabt.   

Uanset allokeringen, vil genopretningsfondens store summer sætte skub i efterspørgslen på produkter og tjenester der gavner den grønne og digitale omstilling. Det kan derfor forventes, at de mest produktive virksomheder i disse industrier kommer i tæt kamp om at vinde udbuddene. Heldigvis er der konkurrencedygtige danske virksomheder inden for netop de grønne og digitale områder. Disse virksomheder kan indhente viden og kontakter gennem de danske ambassader for at sænke de samlede eksportomkostninger og dermed deltage i kampen om de nye projekter i Syd- og Østeuropa.  Og da projekterne i fonden skal realiseres inden 2026, skal danske eksportvirksomheder gerne i gang nu.

De små og mellemstore virksomheder er mindre repræsenteret i Danmarks samlede eksportværdi. Ofte mangler de den fornødne kapacitet eller produktivitet til at konkurrere om udbuddene i samme grad som de største virksomheder. Men i en verden med komplekse værdikæder, vil også de mindre åbenlyse brancher kunne forvente nye afsætningsmuligheder. For når de store aktører kæmper om udbud til milliarder af Euro, vil det sende aktivitet gennem værdikæderne og den øgede efterspørgsel eksisterer derfor ikke kun i de slutprodukter, der opfylder EU’s krav til grønne og digitale investeringer. Komponenter, rådgivning, vedligehold og mange andre inputs er alle nødvendige for, at udbudsvinderne kan sætte deres projekter til søs, og dette kan være en yderlige kilde til dansk eksportvækst. Særligt de virksomheder der bevidst undgår udbudsrunderne, på grund manglende kapacitet, kompetence eller lokal viden, kan fokusere på at finde de relevante værdikæders afsætningsmuligheder, hvilket især for de små og mellemstore virksomheder er en mere overskuelig opgave.

EU’s genopretningsfond er som sagt møntet på det grønne og digitale, der i sig selv kan være en fordel for danske økonomi, men det samlede eksportpotentiale fra fonden favner meget bredere, og derfor er det ikke kun de store spillere inden for disse industrier, der nu skal forberede sig. Rådgivningsvirksomheder eller producentener af delkomponenter uden fokus på det grønne og digitale, har nemlig muligheder for øge deres internationale salg ved at fokusere på værdikæden og finde det efterspørgselsudslip der siver ud i fra disse industrier de næste 5 år.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.